Skip to content

UNION GRUP (ish "UNION")(perthithur "UNION NET" - L11408037F)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-04 10:47:12
JSON

NIPT: K61527801R
Administrator: Edmond Leka; Niko Leka
Objekti i Veprimtarisë: Pjesmarrja,ndjekja dhe kontrolli i pjesmarrjes ne pronesine e shoqerive te tjera ,ku ajo gezon te drejten e pronesise.
Emërtime të tjera Tregtare: UNION GRUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 25/05/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 16 761 377,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. “UNION TRAVEL CO”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 27/10/1998, me NIPT J91422008W, me seli qendrore ne Tirane Rruga Ismail Qemali, Ndertesa nr. 32/1, kati i pare, Kodi Postar 1019, Njesia Administrative Nr.5 dhe me administrator Sokol Dodbiba. “Union Grup” zotëron 85% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

II. “UNITED MOTORS”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 21/03/2007, me NIPT K71616010J, me seli qendrore ne Tirane Kashar Mzez Rruga Dytesore, Tirane-Durres, Km. 4, Godina Nr. 115, Kati 0 dhe Kati 1, Lagjja Mezez dhe me administrator Ardi Afezolli. “Union Grup” zotëron 100% të kapitalit. [Shoqëria rezulton e Çregjistruar dhe pa aktivitet]. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

III. “UNITED TRANSPORT (UNI TRANS)”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 04/02/2005, me NIPT K51524005I, me seli qendrore ne Tirane Vore Rruga Industriale Dytesore Vore, Ndertese me Nr Pasurie 132/14/3, Zona Kadastrale 2183, Koder Vore dhe me administrator Gent Joca. “Union Grup” zotëron 40% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

IV. “Albanian Cargo Service”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 12/12/2003, me NIPT K41504048F, me seli qendrore ne Tirane Rruga Dritan Hoxha, Pallatet Hawai, kulla II, kati i pare, Kodi Postar Nr.1025, Njesia Bashkiake Nr. 11, Lap rake, Tirane dhe me administrator Geri Piranjani. “Union Grup” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

V. “ALBANIAN COURIER”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 19/03/2002, me NIPT K31511058A, me seli qendrore ne Tirane Njësia Bashkiake Nr.11, Rruga Dritan Hoxha, Godina Nr.5, Kodi Postar 1025 dhe me administrator Geri Piranjani dhe Dorian Vezuli. “Union Grup” zotëron 100% të kapitalit. [Shoqëria rezulton e Çregjistruar dhe pa aktivitet]. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

VI. “AUTO MASTER”, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 28/03/2007, me NIPT K71618004V, me seli qendrore ne Tirane Kashar Mezez Lagjja Mezez, Rruga dytesore Tirane Durres, Km 4, Godina Nr.115, Kati 0 dhe Kati 1 dhe me administrator Eno Zeneli. “Union Grup” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

VII. “DIGIT-ALB”, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 24/03/2004, me NIPT K41719004D, me seli qendrore ne Tirane Kashar Rruga Pavarësia, nr 39 dhe me administrator Eglinor Ramaj. “Union Grup” zotëron 13.60% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

VIII. “MEDIA UNION”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 15/12/2000, me NIPT K31609092T, me seli qendrore ne Tirane Njesia Bashkiake nr.5, Rruga "Sulejman Delvina", Nd.25, H.7, Kodi Postar 1019 dhe me administrator Eridon Lameborshi. “Union Grup” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

IX. “PLUS COMMUNICATION”, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 10/06/2009, me NIPT K91811014B, me seli qendrore ne Tirane Rruga ''Reshit Collaku'', P.Shallvare, Sh.7,K.4,Ap.97, Tirane dhe me administrator Matilda Shehu. “Union Grup” zotëron 24.04% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

X. “S-SYSTEMS”, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 21/03/2007, me NIPT K81317008R, me seli qendrore ne Tirane Rruga “Ibrahim Rugova”, Ndërtesa 70, Hyrja 5, Apartamenti 24, Njësia Administrative Nr. 5, Kodi Postar 1019 dhe me administrator Holta Orgocka. “Union Grup” zotëron 51% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

XI. “UNI-COM”, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 05/09/2006, me NIPT K71415012O, me seli qendrore ne Tirane Vore GJOKAJ Auto-City, Autostrada TiraneDurres, Km 8 dhe me administrator Stavri Thano. “Union Grup” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

XII. “UNI-CONS”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 12/02/2010, me NIPT L01419003G, me seli qendrore ne Tirane Rruga ''Ismail Qemali'', Nr.32/2, Kati i Dytë, Kodi Postar 1019, Njësia Administrative Nr.5, Bashkia Tiranë, Shqipëri dhe me administrator Ylli Guda. “Union Grup” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

XIII. “UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/03/2000, me NIPT K11506007W, me seli qendrore ne Tirane Rruga e "Kavajes", ish stabilimenti "Mihal Duri", Hyrja 1, Kati 2 dhe me administrator Ilir Karaguni. “Union Grup” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 04.07.2023)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Anëtarë Bordi: Niko Leka; Edmond Leka; Varuzhan Piranjani
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Shnderrimi i Formes Ligjore te Shoqerise
Me date 25/09/2018, me ane te akteve per shnderrimin e formes ligjore nga sh.p.k ne sh.a.

II. Projekt Bashkimi me Perthithje
i. Me date 13/07/2020, me ane te Raport Bashkimit me përthithje të ekspertit kontabël, datë 17.06.2020, ndërmjet shoqërisë së përthithur “Union Net” shpk dhe shoqërisë përthithëse “Union Group” sha. Depozitim i vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “Union Net” shpk, datë 27.05.2020, ku është vendosur të miratojë bashkimin me përthithje (Faza e parë) të shoqërisë “Union Net” shpk nga shoqëria “Unioin Group” sha.
ii. Me vendimi të asamblesë së shoqërisë “Union Group” sha, datë 27.05.2020 , u vendos të miratojë bashkimin me përthithje (Faza e parë) të shoqërisë “Union Net” shpk nga shoqëria “Unioin Group” sha. Depozitim i projekt marrëveshjes për bashkimin me përthithje të shoqërisë “Union Group” sha me shoqërinë “Union Net” shpk, datë 27.05.2020.
iii. Me vendim të këshillit të administrimit të shoqërisë “Union Group” sha, datë 27.05.2020, ku është vendosur të miratojë bashkimin me përthithje (Faza e parë) të shoqërisë “Union Net” shpk nga shoqëria “Union Group” sha.

III. Miratimi i Bashkimit me Perthithje
Me date 19/08/2020, me ane te marrëveshjes per bashkimin me përthithje date 13.08.2020 ku shoqeria UNION NET shpk bashkohet me perthithje nga shoqeria UNION GRUP sha.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, nr.32, kati 3, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.11.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 23.12.2010
Kontrate Shitje Kuotash date 29.12.2010
Kontrate Shitje Kuotash date 11.01.2011
Kontrate Shitje Kuotash date 21.10.2016
Raport mbi propozimin e shnderrimit te formes nga SH.P.K ne SH.A
Statuti i Shoqerise SH.A
Raport dhe Projekti per Bashkimin me Perthithje ndërmjet shoqërisë së përthithur “Union Net” shpk dhe përthithëse “Union Group” sha.
Marreveshja per Bashkimin e Shoqerive Tregtare, shoqeria UNION NET shpk bashkohet me pethithje nga shoqeria UNION GRUP sha.
Marreveshje per Shitjen e Kuotave date 31.10.2005
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 23 947 369,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -55 544 488,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -30 637 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 945 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 173 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -48 876 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -35 400 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 188 118 498,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -795 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 23 194 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 32 639 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 17 114 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 30 221 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 61 455 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 112 697 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 65 396 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:80 627 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 398 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 038 025,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:127 743 593,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:14 451 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 635 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 560 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 206 720 960,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 384 902,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 98 600 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 17 135 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 28 149 239,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 74 498 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 343 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 3 100 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 1 405 240,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli