Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 353

HBP SERVICES ALBANIA

L83022401G
(Projekte ECP per fusha gazi dhe nafte. Projektimi i teknologjive te gazit dhe naftes. Projektimi i pajisjeve te gazit dhe naftes.Importi dhe tregtimi i pajisjve te gazit dhe naftes dhe pjeseve te kembimit. S)

Fier ALL

HTC Costruzioni e Servizi srl Branch Albania ( ish "HTC Branch Albania")

L81923022J
(Punime ndertimi, mirembajtjeje ose ristrukturimi te konstruksionit civile dhe industrial. Punime restaurimi dhe mirembajtjeje te pasurive te paluajtshme edhe nenshkruar kujdestarise ne baze te dispozitave li)

Tirane ALL

Cimolai SPA Albania

M31709039P
(Ndertim dhe montim i strukturave metalike. Ofrim i sherbimeve teknike, administrative dhe tregtare, brenda te kufijve te asaj qe kerkohet nga aktiviteti i ndertimit dhe montimit jo si aktivitet i pavarur ose)

Tirane ALL

MORELLOVENTISEI

M31716018F
(Aktiviteti i ndermjetesimit ne sektorin e pasurive te paluajtshme ne pergjithesi ne dhenie qirash te pasurive te paluajtshme,shitje dhe kembim ,qira te kompanive te paluajtshme te paraqitura , cdo sherbim tjete)

Tirane ALL

Eaglenest OÜ

M31718503V
(Këshilla ligjore, ekonomike dhe fiskale.)

Durres ALL

FARE Bau Albania

M31719005M
(Qëllimi i shoqërisë është ndërtimi, konvertimi dhe rinovimi i pasurive të paluajtshme të të gjitha llojeve, të përgjithshme dhe ose kontraktim total për ndërtesa të reja dhe konvertime të pasu)

Tirane ALL

Trans Adriatic Express Limited

M31723044G
(Krijim, tregtim dhe nxjerrje fitimi nga nje rruge primare e tregetimit me shumice te fibrave që lidh Europën Perëndimore me Europën Juglindore.)

Tirane ALL

Swift Transport S.r.l.s

M31731509T
(Veprimtari transporti dhe dhënie me qira të mallrave nga palët e treta.)

Durres ALL

LPPP Fund OÜ

M31822508P
(Kërkime dhe zhvillime eksperimentale ne fushen e shkencave natyrore dhe inxhinierike.)

Durres ALL

LA NUOVA AGRICOLA s.r.l.

M22204023N
(Brenda kufijve te percaktuar nga legjislacioni ne fuqi shoqeria ndjek qellimin e saj te aktivitetit duke kryer ushtrimin ekskluziv te veprimtarise bujqesore te drejtuar per kultivimin e fondit te pylltarise.)

Tirane ALL

ECTM INGEGNERIA

M21601004C
(Zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e produkteve apo sherbimeve inovative me vlere te larte teknologjike, duke shfrytezuar cdo zbulim dhe shpikje tekniko- shkencore me moderne, veçanerisht dixhitale dhe it,)

Tiranë ALL

Wizz Air Malta Albanian Branch

M22206030G
(Te krijoje, zhvilloje, mirembaje, menaxhoje, furnizoje, ndermarre dhe/ose operoje sherbime te transportit ajror me transportin e pasagjereve, mallrave dhe postes me rruge ajrore, si dhe per te furnizuar dhe/)

Tiranë ALL

Viaggiare srl - Branch Albania

M22207056E
(Qiredhenia dhe shitblerja e automjeteve, mjeteve lundruese, mjeteve motorike.)

Tiranë ALL

Abdulali Al-Ajmi Company Albania Branch

M22217030P
(Veprimtarite kryesore te Themelimit ne kontraktimin e pergjithshem te ndertesave, mirembajtjen, pastrimin, funksionimin dhe restaurimin e objekteve, punimet e rrugeve, urave, tuneleve, digave dhe germimeve, )

Tiranë ALL

T.B.H.Srl-Branch Albania

M22219515M
(Do te kryeje aktivitete transport i mallrave per llogari te paleve te treta dhe dhenie me qira e mjeteve.)

Durres ALL

(DEGA NE SHQIPERI) PJ TRASPORTI

M22219001M
(a) Transportin Rrugor te brendeshem dhe nderkombetar te mallrave per llogari te palve te treta. b) Sherbim Magazinimi, depozitimi dhe shperndarje te mallrave te magazinuara,ngarkesave,ruajtjes dhe te tjera a)

Tiranë ALL

New Generation Hostel

M22231022C
(Organizimin,drejtimin,funksionimin, vecanerisht te bujtinave, bujtinave per te rinjte, strukturave mikpritese, strukturave te barasvlefshme me cdo lloj veprimtarie tjeter turistike me interes social, kulturo)

Tiranë ALL

SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.

M22317023M
(Ofrimin e shërbimeve në sektorin e teknologjisë inovative dhe, kryesisht, ne konceptimin, prodhimin, zhvillimin dhe tregtimin e softwerëve dhe sistemeve të menaxhimit informatik, që synojnë mbështetj)

Tiranë ALL

CONVIENEONLINE BROKER

M22120006I
(Ushtrimi i veprimtarise se ndermjetesimit te sigurimeve dhe ndermjetesimit te sigurimeve ne perputhie me percaktimet e Dekretit Legjislativ nr. 209, date 7 shtator 2005 (kodi i sigurimit} dhe me rregulloren )

Tirane ALL

Statura

M22127019F
(Sherbime konsulence biznesi.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni