Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 512

ANTEA CEMENT

K61914005R
((a).Te kryeje aktivitete te ndryshme ne fushen e prodhimit dhe perpunimit te materialeve te ndertimit si tulla, cimento apo çdo lloj materiali tjeter qe perdoret ne kete sektor; (b) Te ushtroje aktivitete t)

Tiranë 429242 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ORA

K71505003O
(Aktivitetin radioteleviziv privat vendor. Ajo perfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te des)

Tiranë 31218655 ALL

MEDIA MOTIV (ish "RTV ROZAFA")

K57206002M
(Veprimtaria radiotelevizive e cila perfshin e programeve dhe infomacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike,)

Shkoder ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TELEVIZIONI KUKËS

K48021203K
(Transmetime televizive dhe sherbime kabllore)

Kukes 1041561 ALL

MEDIA +

K01711002M
(Veprimtari radiotelevizive dhe pergjithesisht cdo operacion financiar tregtar, industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhet drejtpersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e veprimtari)

Tiranë -4613689 ALL

B.B.F.

K21514004Q
(Media vizive TV, Radio, Spektakle koncerte, prodhim shumefishim, shperndarje audiovideo, botim revista gazeta.Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi do te kryeje cdo operacion tregt)

Tiranë 771259 ALL

Fax Media News (ish "CALVIN VIZION"; ish "Planet Televizion")

K11405004N
(Aktivitet ne fushen e mediave elektronike, vizive, online dhe te shkruara, botime te ndryshme, prodhim e publikim reklamash, tregtim paisjesh per nevojat e mediave elektronike. Ndermjetesim per blerje, shitj)

Tiranë -909420 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SCAN (ish "MEDIASAT")

K12312001A
(Veprimtari radiotelevizive dhe pergjithesisht çdo operacion financiar tregetar, industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhet drejtepersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e veprimt)

Tiranë 2541714 ALL

TV SKAMPA

K62610201Q
(Transmetimi i valeve televizive me mundesi shtrirje ne disa prefektura te Shqiperise me lidhje gjeografike.)

Elbasan 116736 ALL

TV BALLKAN

K01809005G
(Realizimi i transmetimeve te nje kanali televiziv nen emrin e kanalit "A 1". Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe informacioneve te çdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara,)

Tiranë -21937914 ALL

ALBANIAN SEAPORTS DEVELOPMENT COMPANY

M21929501T
(Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem : Koordinimin dhe administrimin e proceseve te lidhura me projektin e investimit strategjik "Marina & Jahtet e Durresit"; administrimin e pasurive dhe sherbimeve ja)

Durres ALL

DIGITAL CABLE NET WORK

K42117017I
()

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni