Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 844

ALTIN MINJA

L51527009K
(Shërbime në fushën e internetit. Riparim të kompjuterëve, printerëve dhe fotokopjove.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Adenis Kastrati

L51611004I
(Tregtim materiale ndërtimi dhe vegla pune. Ofrim shërbimi interneti. Punime hidraulike, termoizolusese, stampim fotografish, shtypshkrime të ndryshme. Postera, reklama, stampime në bluza etj. Tregtim materi)

Kamez 1286645 ALL

Adi Çapunaj

L51620020M
(Importimin, eksportimin dhe tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, makinerive, automjeteve, pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit publik, industrial e bujqësor, tregtar, ushqi)

Tiranë ALL

Endrit Shehu

L51629004G
(Përgatitja dhe mirëmbajtja e faqeve të internetit, ofrim domain-esh, shërbime ueb hosting, shërbimeve te telekomunikacionit, përgatitja dhe mirëmbajtja e rrjeteve sociale ë internet si dhe marketing onl)

Tiranë ALL

KLODIAN ALIKO

L52028093R
(Restorant, bar - kafe. Tregtim produkte mishi te gatshme. Sherbim katering. Tregtim me pakicë dhe shumicë të produkteve ushqimore. Import- eksport. Sherbim hoteleri dhe dhenie ambjentesh akomoduese me qira d)

Tiranë ALL

Marsida Hatija

L52115569M
(Prodhim konfeksione, tregtim, bufe hoteleri, projektim, ndërtim, zbatim, import eksport. Aktivitet në fushën e prodhimit të konfeksioneve të të gjitha llojeve. Shërbime restoranti. Tregtim me shumicë e )

Durrës ALL

Flor Ahmetaj

L52207504I
(Import, riparime dhe bobinazhe te ndryshme elektromekanike. Projektime elektrike dhe mekanike. Instalime elektrike. Tregti me pakice e shumice te materialeve elektronike, hidraulike, ndertimi dhe riparimin e ty)

Durrës ALL

Elton Logu

L52209028L
(Tregtim fikse zjarri dhe çdo lloji mjetesh për mbrojtjen nga zjarri. Rimbushje dhe mirëmbajtja e tyre.)

Tiranë ALL

Mandelinë Beaj

L52214041R
(Tregti me pakicë dhe me shumicë materiale hidraulike, elektrike, detergjente, Kancelari, metrazhe, elektronike, mobilim etj.)

Tiranë ALL

Adenis Pashaj

L52221018S
(Agjenci udhëtimesh. Shitje të paketave të udhëtimit, çdo gjë përfshirë transport bashke me akomodimin e programeve turistike e shërbime në toke. Biletari ajrore dhe detare për vetë si dhe për lloga)

Tiranë ALL

Vebian Muçaj

L52222034F
(Organizime eventesh, montime të skenave)

Tiranë ALL

Skender Buzi

L52407004H
(Punime në fushën e ndërtimit. Tregti me pakicë e materialeve të ndërtimit, veshje mbrojtëse në punë etj.)

Tiranë ALL

Elion Zani

L52604001U
(Tregti me pakicë të kompjuterëve. Shërbime kompjuterike. Kancelari. Internet.)

Berat ALL

Erland Tata

L53316205C
(Shërbime për mirëmbajtjen e mjeteve (servis))

Elbasan ALL

Rozeta Xhoni

L53406808P
(Tregti me pakicë e mallrave industriale, kancelari.)

Tiranë ALL

ALFRED SHAMETAJ

L53604601M
(Tregtim me pakicë të pajisjeve elektro - shtëpiake)

Gjirokastër ALL

Bledar Qose

L53820401R
(Tregtim i luleve natyrale.)

Fier ALL

Lorenc Alushi 

L54507001N
(Tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve hidraulike, elektrike dhe hidrosanitare)

Korçë ALL

Andoneta Gërdhuqi

L54602804R
(Tregti me pakicë e artikujve elektrik.)

Sarandë ALL

Doris Doku

L54606203Q
(Tregti me pakice materiale elektrike, hidraulike, bojra, artikuj te ndryshem industrial.Riparime hidraulike, elektrike dhe pajisje mjeksore.Ambjente me qera.Riparime, lyerje, suvatime. Pjese kembimi per automje)

Krujë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni