Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 1840

ALTIN MINJA

L51527009K
(Shërbime në fushën e internetit. Riparim të kompjuterëve, printerëve dhe fotokopjove.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Adenis Kastrati

L51611004I
(Tregtim materiale ndërtimi dhe vegla pune. Ofrim shërbimi interneti. Punime hidraulike, termoizolusese, stampim fotografish, shtypshkrime të ndryshme. Postera, reklama, stampime në bluza etj. Tregtim materi)

Tiranë 1286645 ALL

Adi Çapunaj

L51620020M
(Importimin, eksportimin dhe tregtimin e te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve, tregtar, ushqimore, te sherbimeve etj ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj.Kryerjen e vepri)

Tiranë 210411 ALL

Endrit Shehu

L51629004G
(Përgatitja dhe mirëmbajtja e faqeve të internetit, ofrim domain-esh, shërbime ueb hosting, shërbimeve te telekomunikacionit, përgatitja dhe mirëmbajtja e rrjeteve sociale ë internet si dhe marketing onl)

Tiranë ALL

KLODIAN ALIKO

L52028093R
(Restorant, bar - kafe. Tregtim produkte mishi te gatshme. Sherbim katering. Tregtim me pakicë dhe shumicë të produkteve ushqimore. Import- eksport. Sherbim hoteleri dhe dhenie ambjentesh akomoduese me qira d)

Tiranë ALL

Marsida Hatija

L52115569M
(Prodhim konfeksione, tregtim, bufe hoteleri, projektim, ndertim, zbatim, import eksport. Aktivitet ne fushen e prodhimit te konfeksioneve te te gjitha llojeve. Sherbime restoranti. Tregtim me shumice e pakice i)

Durres ALL

Flor Ahmetaj

L52207504I
(Import, riparime dhe bobinazhe te ndryshme elektromekanike. Projektime elektrike dhe mekanike. Instalime elektrike. Tregti me pakice e shumice te materialeve elektronike, hidraulike, ndertimi dhe riparimin e ty)

Durrës ALL

Elton Logu

L52209028L
(Tregtim fikse zjarri dhe cdo lloji mjetesh per mbrojtjen nga zjarri. Rimbushje dhe mirembajtja e tyre.)

Tirane ALL

Mandelinë Beaj

L52214041R
(Tregti me pakice dhe me shumice materiale hidraulike, elektrike, detergjente, Kancelari, metrazhe, elektronike, mobilim etj.)

Tirane ALL

Adenis Pashaj

L52221018S
(Agjent udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave te udhetimit cdo gje perfshire, transport dhe akomodimin e programeve turistike e sherbime ne to. Shitje te biletave ajrore dhe detare pervete dhe per l)

Tiranë ALL

Vebian Muçaj

L52222034F
(Organizime eventesh, montime të skenave)

Tiranë ALL

Skender Buzi

L52407004H
(Punime në fushën e ndërtimit. Tregti me pakicë e materialeve të ndërtimit, veshje mbrojtëse në punë etj.)

Tiranë ALL

Elion Zani

L52604001U
(Tregti me pakicë të kompjuterave. Shërbime kompjuterike.Kancelari.Internet.)

Berat ALL

Erland Tata

L53316205C
(Shërbime për mirëmbajtjen e mjeteve (servis))

Elbasan ALL

Rozeta Xhoni

L53406808P
(Tregti me pakicë e mallrave industriale, kancelari.)

Elbasan ALL

ALFRED SHAMETAJ

L53604601M
(Tregtim me pakice te paisjeve elektroshtepiake. Sherbime riparimi te pajisjeve elektroshtepiake. Bar-kefe, minimarket.)

Gjirokaster ALL

Bledar Qose

L53820401R
(Tregtim i luleve natyrale.)

Lushnje ALL

Lorenc Alushi 

L54507001N
(Tregti me shumice dhe pakice te materialeve hidraulike, elektrike dhe hidrosanitare dhe magazinim mallrash. Lavazh.)

Korçe ALL

Andoneta Gërdhuqi

L54602804R
(Tregti me pakice e artikujve elektrik)

Sarandë ALL

Doris Doku

L54606203Q
(Tregti me pakice materiale elektrike, hidraulike, bojra, artikuj te ndryshem industrial.Riparime hidraulike, elektrike dhe pajisje mjeksore.Ambjente me qera.Riparime, lyerje, suvatime. Pjese kembimi per automje)

Krujë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni