Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 432

EXIMOIL

K91715006E
(Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i naftës, gazit e nënprodukteve të tyre, përpunimi i nënprodukteve dhe gjysmëprodukteve të naftës e vajrave lubrifikante, ngritja e shfrytëzimi i impia)

Tiranë -650598 ALL

AMERICAN HOSPITAL (Ish Univers-Alb)

K61821002C
(Investime dhe shërbime në fushën e mjekësisë dhe shëndetit, ngritja dhe menaxhimi i spitaleve dhe klinikave private, importimi dhe eksportimi i materialeve te ndryshme. Industria e ndërtimit, shitblerje,)

Tiranë -88317000 ALL

QENDRA SPORTIVE

J61813020F
(Organizimi dhe zhvillimi i ndeshjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, realizimi i të ardhurave nga këto aktivitete, mirëmbajtje dhe administrim i objekteve sportive.)

Tiranë -13814431 ALL

Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a (Ish Ujësjelles Kukes sh.a)

J67902228S
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/eve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se ko)

Kukës -2639232 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UJESJELLES MAT Sh.a

J68103917F
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhimi dhe blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se kons)

Dibër 9788106 ALL

Ujesjelles kanalizime sh.a Skrapar (Ish- Ujesjelles Skrapar Sh.a)

J69102437J
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se )

Berat -12124757 ALL

Ujësjellës - Kanalizime Kurbin (Ish-Ujësjellësi Kurbin)

K07628310A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit /sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe / ose blerja e ujit për plotësimin e kërkes)

Lezhë -70733236 ALL

Ujesjelles Kanalizime Fushe Arrez (Ish-Ujesjellesi Fushe Arrez)

K19629304M
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës )

Shkodër ALL

"Ujesjelles - Kanalizime" Sh.a. Divjakë

K63731401A
()

Fier -7559113 ALL

UJESJELLES KANALIZIME DURRËS Sh.a

J61819502V
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Durrës -297534844 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjelles Kanalizime Korçe sh.a

J64103141O
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se)

Korçë 7888782 ALL

UJESJELLES-KANALIZIME POGRADEC

J64103615J
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesë)

Korçë -4669259 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjelles Kanalizime Sarandë sh.a. (ish UJESJELLESI SARANDE)

J64228814D
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Sarandë 64114603 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UJESJELLES KANALIZIME KRUJE SH.A (ish UJESJELLESI KRUJE)

J64713209J
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Durrës 1476142 ALL

Ujesjelles Kanalizime Bulqize sh.a ( ish Ujesjelles Bulqize sh.a)

J66702422U
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Dibër 760226 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjelles Kanalizime Maliq (Ish "UJESJELLES FSHAT KORÇE Sh.a)

J64103106D
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij.Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsum)

Korçë 11726736 ALL

Ujesjelles Kanalizime Kavaje sh.a (Ish Ujesjellesi Kavaje)

J62903868I
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit (eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se k)

Tiranë -820688 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujësjellës-Kanalizime Devoll (ish Ujësjsellësi Bilisht)

J66702601K
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij, mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se )

Korçë 11715350 ALL

Ujesjelles Gramsh sh.a. (Ish-UJESJELLSI GRAMSH)

J66702809R
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi uji për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve.)

Elbasan -3895593 ALL

Ujësjellës Kanalizime Poliçan (ish Ujesjelles Poliçan sh.a.)

J69102446I
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se k)

Berat -12935252 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni