Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1763

ARTAN ZENELI

K31602004G
(Avokat.)

Tirane ALL

SAFET RRENGA

K31603014S
(Tregti pakice artikuj te ndryshem.)

Tiranë ALL

ABDYL SULA

K31603525R
(Tregtim plehra kimike,pesticide,farera etj.Dizinfektim dhe deratizim te ambjenteve publike.)

Durres ALL

ROBERT KURTI

K31608510S
(Bar-bufe. Qeradhenie e ambjenteve per zyra)

Shijak ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Shkelqim Pelinku

K31610057N
(Tregtia me shumice e pakice e tekstileve. Sherbime biletarie dhe siguracione, agjent postar. Agjenci udhetimesh dhe operator turistik. Tregti me shumice e pakice e artikujve te ndryshem industriale, artikuj te )

Tirane 5871431 ALL

NATASHA VASKA

K31610091Q
(Tregti me pakicë artikuj të ndryshëm industriale. (Materiale hidraulike, vegla pune, elektrike, pastrimi, bojra, etj). Kancelari. Shërbim pastrimi. Servis pajisje elektronike, kompjuterike. Organizim evente)

Tiranë ALL

Ols Kondo

K31611501L
(Transport udhëtarësh.)

Durrës ALL

KUJTIM ZAIMI/ K31616009B

K31616009B
(Tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice, si industrial, ushqimore, konfeksione, tekstile, produkte bujqesore dhe blektoriale, fruta perime, artikuj elektroshtepiake, hid)

Tirane ALL

GANI ZENELAJ

K31623106S
(Prodhim mobiljesh, arredim zyrash. Tregtim mobiljesh dhe artikuj te ndryshem.)

Tirane ALL

ARDIT KRAJA

K31624169U
(Tregtim me shumice e pakice, import eksport te konfeksioneve.)

Tirane ALL

 AGRON TUKU 

K31705046W
(Tregtim te artikujve te ndryshem me shumice e pakice,si industrial,ushqimor,konfeksione frutaperime,elektrike,shkollore,kozmetike,tekstile,servis automjetesh,pjese kembimi.hapje bar-kafe.)

Tirane ALL

ARKAD ILIJAZI

K31713070M
(Projektim zbatim, tregti me pakicë, instalime dhe shërbime, import eksport për të gjitha llojet e pajisjeve si me poshtë: Kondiconim, ftohje ngrohje, kaldaja, ventilime, elektrike, hidraulike, pishina, sha)

Tiranë ALL

Sanije Braholli

K31726501U
(Bar-Restorant. Byrektore, hotel. Prodhim dhe tregtim te akullores.)

Durres ALL

Lefter Bezatlliu

K31802028M
(Tregtim me shumicë të artikujve të ndryshëm shkollor (arsimi para shkollor, arsimi 9-vjeçar dhe arsimi i mesëm). Tregtim me shumicë të materialeve të ndryshme për arsimin profesional. Tregtim të mjet)

Tiranë 614288 ALL

DHIMITRAQ KOSTA

K31802096W
(Shërbim mirëmbajtje libri. Shtypshkrime, botime të ndryshme.)

Tiranë ALL

DRITAN DURA

K31810040C
(Tregti me pakice pjese kembimi makinash, Agjensi transporti udhetaresh)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALMIRO GURAKUQI

K31823027R
(Stomatolog. Laborator dentar.)

Tirane 1006706 ALL

ILIRIAN BULKU

K31908022U
(Tregtim artikuj kancelarie , Bojra Printeri Origjinale dhe Kompatibile,Tregtim dhe servis Kompjuteri, Printeri, Fotokopjeje, Shjitje Celulare + aksesore dhe Riparime. Shitje dhe montim Kamera Sigurie, Shtypshkr)

Tiranë ALL

Shkëlqim Brahilika

K31910016J
(Tregtimin e artikujve të ndryshëm si industriale, ushqimore, konfeksione, fruta-perime, kozmetike, shkollore, elektrike, elektronike, mobileri, bar kafe, restorant, hotel, ushqim social, bilardo, motel, trans)

Tiranë 216224 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FATMIR XHAFERI

K32104003S
(Shitje librash, revista, broshura, kancelari etj. Botime të ndryshme me karakter letrar, shkencor, periodik, broshura dhe të gjitha produktet që lidhen me botimin, revista të ndryshme, materiale të printua)

Tiranë 2628695 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni