Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 416

Mbi 1000000 Fitim 2015

FIQIRI HOXHA

K33019826R
(Servis, shkaterim dhe tregtim te automjeteve te perdorura dhe pjeseve te tyre. Transport rrugor nderkombetar mallrash per te trete e me qira. Transport rrugor brenda vendit mallrash per te trete e me qira. Tran)

Kavajë 3190539 ALL

Ardiana Gjini

K33615401G
(Shërbim disenjator.)

Fier ALL

BEQIR CENE

K33707875F
(Bar - Bufe, Restorant.)

Sarande ALL

ALI VESELI

K33708276F
(Tregtim gazi e pjesë këmbimi, servis automobilash, artikuj industrial, tregti me pakicë të detergjenteve dhe klorit, druve të zjarrit, punime të ndryshme në fushën e ndërtimit si gërmime, suvatime, iz)

Kruje ALL

ALBERT DOKU 

K33710231Q
(Tregti artikuj te ndryshem elektrike dhe hidraulike.Sherbime riparimi dhe lyerje,tregti me pakice kancelari, tregti me pakice artikuj te ndryshem industrial, plehra kimike dhe pesticide.Disinfektim i ambjenteve)

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VASKE GAQI

K33729014R
(Tregeti me pakice te materialeve elektrike dhe te ndricimit.)

Korçë 6452802 ALL

Ilir Gishto

K33814002O
(Tregtim te barnave veterinare,biopreparateve,veglave veterinare dhe klinike veterinare dhe ushqim per kafshe.Tregti te plehrave kimike dhe imputeve bujqesore. Organizim panairesh per kafshe dhe trajnime te ndry)

Korçe ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ILIRJAN POSTOLI

K33915001O
(Kancelari, artikuj te ndryshem, mjete shkollore, printera, boje per printera, aksesore kompjuteri, artikuj sportive, lodra, artikuj pikture, detergjente, materiale elektrike.)

Korçë 7215995 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SOTIRAQ PLASARI

K33925036K
(Shitje shumice pakice pjese kembimi per automjete dhe servis makinash. Montim impiante gazi.)

Korce 1805981 ALL

ALEKO MIÇO

K33926064U
(Tregtim i makinave te zyrave dhe te pajisjeve informatike. Riparim paisje kompjuterike, tregti paisje kancelarie, krijim dhe mirembajtje faqe interneti, krijim dhe mirembajtje rrjete kompjuterike, shitje progra)

Korçe ALL

DHIMITER FRANGO

K34122947T
(Servis automjetesh, riparime te sistemit te frenimit , hidraulike dhe elektrike. Tregti me pakice te artikujve industriale dhe pjeseve te kembimit per automjete. Import i automjeteve te tipeve te ndryshme dhe t)

Vlore ALL

Panajot Xhoxhi

K34206438F
(Transport dhe tregtim te materialeve te ndertimit,materiale elektrike, hidraulike e vegla pune. Sherbime te ndryshme hidraulike dhe elektrike.Tregtim i kompjuterave dhe kancelari .)

Lushnje 739819 ALL

KASTRIOT VORFI

K36306710V
(Kancelari dhe shërbime kompjuterike.Shitje tonerash. Tregtim montim dhe mirmbajtje kamerash sigurie, shitje te paisjeve elektronike. Tregëtim të materialeve të pastrimit etj.Transport mallrash sipas nevojav)

Dibër ALL

BASHKIM ELEZI

K36306712O
(Prodhimi i bukës dhe i brumrave të freskëta.)

Dibër ALL

ZIHNI GJURA 

K36306748O
(Tregëti mishi me pakicë, tregëti qumështi, tregëti bulmeti e prodhime të tjera shtazore.)

Dibër ALL

SELVI HASA

K36306812U
(Tregeti artikuj te ndryshem.)

Gramsh ALL

Lenije Zani

K36306832L
(Tregti te artikujve te ndryshem ushqimore, mishit dhe bulmetit dhe fruta-perimeve. Pastrim ambiente, zyra shteterore, private, spitalore, godina administrative-publike etj. Dizinfektim, dezinfektim, dizinsektim)

Elbasan 410828 ALL

JORGO KONOMI

K36308504V
(Riparime të automjeteve, punime xhenerike, shitje pjesë këmbimi, vajrave dhe gomave të ndryshme.)

Vlorë ALL

Ton Kala (Ish NIKO ZIU)

K36309813U
(Transport rrugor mallrash brenda vendit e nderkombetar per te trete e me qera. Prodhim buke, tregti me pakice te artikujve ushqimore. Prodhim , perpunim, amballazhim, etiketim, shperndarje e ushqimeve per njere)

Gramsh -533520 ALL

Tomor Çemalli

K36310782O
(Tregti me pakicë dhe shumicë e artikujve të ndryshëm, indrustrial, ushqimore, bylmet, fruta e perime, detergjentë, materjale pastrimi e desefiktimi, kancelari, tonera, kompjutera, printera e fotokopje, let)

Dibër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni