Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 228

SASSO BIANCO

L61402031B
(Veprimtari në fushën e turizmit. Veprimtari në fushën e hotelerisë. Veprimtari në fushën e bar-restorante. Veprimtari në fushën e resorteve turistike.)

Tiranë ALL

ALB.LOKA (ish "ABL.LOKA KONSTRUKSION")

L61410032D
(Shfrytezim karriere guri; Shfrytezim impiante te bluarjes, prerjes, sharrimit, perpunimit dhe prodhimit te gurit, pllakave te gurit, reres, zhavorrit, 9akullit dhe inerteve ne pergjithesi. Import - eksporti dhe)

Tiranë ALL

KUSABERTO

L66417701P
(Objekti i aktivitetit do të jetë: a) Në fushën e ndërtimit në kategoritë e mëposhtme: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e indus)

Dibër ALL

IONIAN REFINING COMPANY

L61418018I
(Investime në fushën e pasurive të paluajtshme, hidrokarbureve dhe ndërtimit; Shitjen, blerjen, dhënien me qira të pasurive të paluajtshme; Ofrimi i shërbimeve të konsulencës në fushën e biznesit, me)

Tiranë ALL

L.I.B MEDIA

L61503054B
(Veprimtari në fushën e mediave online, hapjen dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit. Publikimin, raportimin e dukurive negative dhe promovimin e atyre pozitive. Shërbime dhe ofrimin e hapësirave publici)

Tiranë ALL

EXINN GROUP

L61511014N
(Qendër kërkimore për zhvillime konceptuale, shkencore, laboratorike, eksperimentale, testuese, dhe çdo mënyrë tjetër teorike dhe praktike që krijon dhe prodhon prototipe dhe produkte inovative, dhe/ose )

Tiranë ALL

GREENS

L61523014E
(Veprimtari punime bujqësore. Tregtim makineri bujqësore. Ndërtim objektesh dhe magazine bujqësore. Gërmime dhe punime dheu. Të marri pjesë në shoqëri të tjera të ngjashme.)

Tiranë ALL

AGRIMECA

L61523003M
(Veprimtari punime bujqësore. Tregtim makineri bujqësore. Ndërtim objektesh dhe magazinë bujqësore. Gërmime dhe punime dheu. Të marrë pjesë në shoqëri të tjera të ngjashme. Import dhe Eksport të ma)

Tiranë ALL

"Mediteralia in the world"

L66606206A
(2. 1Aktivitet për formimin profesional dhe menaxherial; Aktivitetet e shërbimeve që lidhen me tëknologjinë e informacionit, telematikën dhe gjithashtu me shërbimet e formimit profesional; Ofrimi i shërb)

Vlorë ALL

PUNTOCALL

L61619020I
(Shërbime call center dhe shërbim klienti.)

Tiranë ALL

SPARK FUTURE

L61626003H
(Projektimi, realizimi, instalimi dhe/ose tregtimi i sistemeve elektrike, sistemeve të ndriçimit paneleve diellore. Ofrimin e shërbimit të projektimit, zhvillimit, realizimit, mirëmbajtjes të impianteve/si)

Tiranë ALL

STARADVISE

L61704012O
(Shërbime Konsulencë Juridike e avokatie për përsona fizike dhe/ose juridike, shqiptare dhe/ose të huaj; Shërbime ndërmjetësimi dhe arbitrazhi; Hartimi i kontratave dhe marrëveshjeve që synojnë të sj)

Tiranë ALL

FARMACI BASHA

L61724006B
(Farmaci, tregtim i barnave mjekësore për njerëz, sipas ligjit nr. 105/2014, "Për barnat dhe shërbimin farmaceutik".)

Tiranë ALL

GLOBAL PRODUCTION

L62217503F
(Shërbim projektimi dhe konsulencë për makineri në përgjithësi, për makineri elektrike, instalime civile dhe industriale, për zhvillim software për aplikimet komerciale dhe industriale.)

Durrës ALL

MTech IT Solutions

L62422012F
(Import, eksport, tregtim, shit-blerje, perpunim, konfigurim, dhe krijim i sistemeve software dhe hardware, aparaturash mjekesore, pajisje kompjuterike, IT, zyrash, kancelarike, mobilimi, pajisjeve elektronike, )

Tirane ALL

Vasilika Zallëmi

L43707001Q
(Fotokopje dhe printime. Shtypshkrime dhe printime dixhitale te madhesive te ndryshme. Printime ekologjike ne materiale te ndryshme per aplikime " indor & outdoor ". Reklama me materiale metalike, plastike dhe d)

Korçe ALL

Foti Kitan

L43810001L
(Tregti me pakicë të materialeve të ndërtimit dhe shërbime të tjera të ndërtimit)

Korçë ALL

Sejtur Geço

L44203003A
(Bar - kafe, tregti mallrash me pakice, furniture fidanesh, mirembajteje pajisjesh, instalime te ndryshme,pjese këmbimi te reja, te perdorura, desing lulishtesh, mirëmbajtje ambjentesh.)

Korçe ALL

Mirgen Shkoza

L44615004K
(Tregti me pakicë të luleve)

Korçë ALL

Florinda Çokaj

L47011001A
(Tregtim artikuj te ndryshem kancelari. Materialepromocionale. Organizime te panaireve dhe eventeve te ndryshme, reklame, botime te guidave dhe te prezantimeve te enteve te ndryshme. Krijime te faqeve web. Impor)

Shkodër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni