Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 27339

Flower Hotel & Spa

L63707803N
(Hoteleri turizëm, import Eksport të mallrave ushqimorë, industriale, makineri e pajisje të ndryshme, transport udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, agjenci turistike incoming, bar restorant, pishinë, sa)

Vlorë ALL

VLLAZNIA GRUP

L63707201H
(Tregti me pakicë të karburantit, vajra lubrifikante, gaz, lavash. Bar, restorant, Hotel.)

Durrës ALL

LFS ALBANIA (ish "Sarris ALBANIA"; ish "Legal & Financial Services Albania")

L63707802F
(Sherbime konsulence ligjore. Perfaqesim ligjor dhe veprimtari te tjera te lejuara nga legjistacioni i zbatueshem ne fuqi. Kontabilitet, mbajtje llogarish e pasqyrash financiare dhe veprimtai auditimi. Aktivi)

Sarande ALL

ARMELI - BR

L62507003D
(Tregti me shumicë artikuj të ndryshme ushqimorë. Transport rrugor ndërkombëtar të mallrave për të tretë e me qira.)

Berat ALL

BLEDINA

L63707403M
(Import - Eksport i materialeve tekstile, konfeksioneve, makineri e pajisje qepëse të tekstileve, përpunim dhe kryerjen e shërbimeve të të gjitha llojeve në fushën e konfeksioneve, qepjen dhe tregtimin m)

Fier ALL

VAPO SYSTEMS

L61307028D
(Import Eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të mallrave/artikujve industrial. Shërbime montimi aparaturash, konsulencë në fushën hidroteknike, shërbime komisionari në veprime shitje dhe blerje.)

Tiranë ALL

GJOKA-AL ndërtim

L61307018T
(Në fushën e Ndërtimit; Për zbatim dhe për projektim e ndërtime civile, ekonomike, punime dheu, sistemin tarracime, prodhime elementesh të parafabrikuara, betoni e beton arme. Dhe kompletimi me instalimet)

Tiranë ALL

ONE EXPLORER

L61307015S
(Agjenci Turistike dhe Biletari. Këmbim Valutor. Veprimtari për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti Financiar jo Bankë. Veprimtari për shërbimin e pagesave në emër dhe për llo)

Tiranë ALL

VOICELAB

L61307011J
(Aktivitet në fushën e shërbimeve informatike dhe marketing nëpërmjet mediave, gazetave, shërbime përfaqësimi, qendër telefonie informatike (Call Center). Të zhvillojë aktivitet në fushën e kërkimi)

Tiranë ALL

SKURA.B 2016

L62507201A
(Import-eksport sipas legjisLaçionit Shqiptar. Tregtim me shumicë dhe pakicë të të gjithë mallrave ushqimorë, industriale, blegtorale, bujqësore, plehra kimike, fara fidanë, produkte për mbrojtjen e bi)

Elbasan ALL

HRISA-2016

L62507601A
(Përpunim i aluminit, membranës, letrës së pjekjes dhe shitjen e tyre me shumicë dhe pakicë. Tregti e përgjithshme import eksport me shumicë dhe pakicë e mallrave të ndryshme industriale. Tregtia e beb)

Gjirokastër ALL

MALESIA TRAVEL

L67508702G
(Transport udhetaresh dhe mallrash brenda dhe jashte vendit. Import eksport. Ne fushen e tregtise te shitblerjes se automjeteve si autobusa, furgona etj. Tregti te materialeve industriale e ushqimore, tregti bim)

Shkodër ALL

AUTOSHKOLLA - EDI

L62508005B
(Autoshkollë.)

Berat ALL

SALI TRANS COMPANY

L61308534N
(Transport të udhëtarëve e mallrash brenda dhe jashtë vendit për vete dhe për të tretë. Agjenci transporti udhëtarësh e mallrash. Shoqëri spedicionere, shërbime spedicionere dhe transporti mallrash t)

Durrës ALL

SPRINT TRAVEL & TOURS

L62508211L
(Transport kombëtar dhe ndërkombëtar tokësor, hekurudhor, detar, ajror, mallrash dhe pasagjeresh për vete dhe të tretët, Agjenci shitje biletash të transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar, Veprimt)

Elbasan ALL

REMI TRANS

L61308061D
(Shërbim transporti urban dhe interurban. import eksport tregti me pakicë të mallrave të ndryshëm. Veprimtari në fushën e hoteleri turizmit. Veprimtari në fushën e energjetikës. Hapje Servisi për ripa)

Tiranë ALL

NEXUS GROUP

L61308059O
(Import Eksort te detergjeteve te te gjitha llojeve, mallrave industrial dhe ushqimore, materialeve te ndertimit veglave te punes, materialeve elektrike hidraulike prodhime bujqesore dhe blektorale, pijeve alkol)

Tiranë ALL

HEALTHCARE PROJECT

L61308056N
()

Tiranë ALL

DIGEN COMPANY

L61308523V
()

Durrës ALL

ARON ENG & CERTIFICATION

L62508207G
(Punime laboratori në testimin e materialeve të ndërtimit, gjeoteknike, etj. Kalibrimin e makinerive dhe pajisjeve matëse. Inerive dhe pajisjeve matëse. Çertifikimin e sistemit të cilësisë, Çertifikimi)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni