Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 1856

SADIFE BEQIRI

L44126810E
(Tregti artikuj te ndryshem me pakice ushqimore, frutaperime, industriale, materiale ndertimi, vegla pune, hidrosanitare, elektrike, veshmbathje , kepuce.)

Konispol ALL

Sejtur Geço

L44203003A
(Bar - kafe, tregti mallrash me pakice, furniture fidanesh, mirembajteje pajisjesh, instalime te ndryshme,pjese këmbimi te reja, te perdorura, desing lulishtesh, mirëmbajtje ambjentesh.)

Korçe ALL

Rafaela Bixhaku

L44510001E
(Shërbime dhe riparime të fotokopjeve dhe printerëve, tregti të kompjuterëve.)

Korçe ALL

Mirgen Shkoza

L44615004K
(Tregti me pakicë të luleve)

Korçë ALL

Sali Vrenezi

L46322702U
(Tregti dhe transport lënde drusore, zbatime të punimeve pyjore.Për pyllëzimet(fidanishtet, grumbullimin e trajtimin e farave pyjore, punime përgatitore e mbjellje fidanesh).Për përmirsimin e pyjeve(ricun)

Dibër ALL

Florinda Çokaj

L47011001A
(Tregtim artikuj te ndryshem kancelari. Materialepromocionale. Organizime te panaireve dhe eventeve te ndryshme, reklame, botime te guidave dhe te prezantimeve te enteve te ndryshme. Krijime te faqeve web. Impor)

Shkodër ALL

Bledi Loçi

L47401203N
(Tregti me pakice e artikujve dhe materialeve te ndryshem , detergjenteve profesionale ,elektrike , hidraulike ,kancelari dhe sherbime dhe nepermjet internetit. Paisje elektronike, aparate celulare, kompjuter, p)

Vlorë 407556 ALL

Edmond Cara

L47521501D
(Tregtim te artikujve te ndryshem kryesisht elektrike, elektronike, hidrosnitare, kancelari, detergjente, etj. Sherbime pastrimi dhe mirmbajtje objektesh.Shtypshkrime te ndryshme dhe shitje gazi me pakice.Prodhi)

Lezhë ALL

Edmond Bllako

L48623001L
(Prodhim e tregtim buke)

Korçë ALL

Avni Isufaj

L48722601A
(Bar- Kafe, Restorant)

Tropoje ALL

Afërdita Kristani

L49726201U
(Bar - Restorant. Tregti me pakicë të materialeve të ndërtimit, vegla pune. Shërbime në fushën e ndërtimit.)

Përmet ALL

Admir Zeqo

L51312025D
(Tregti me shumicë dhe pakicë i mallrave ushqimore, industriale dhe blegtorale. Tregti me shumicë dhe pakicë i mallrave, të materialeve të ndërtimit, riparim, shërbimit, të transportit, tregtim pjesë k)

Tiranë ALL

Adri Zeqo

L51313007K
(Tregti shumice, pakice e mallrave ushqimore Industriale dhe blegtorale.Tregti me shumice pakice e mallrave, te materialeve te ndertimit, riparim sherbimit te transportit. Tregtim pjese kembimi per automjetet. T)

Tirane ALL

Baftjar Murati

L51322024A
(Punime ndertimi e sherbimi, rikonstruksione, riparime, hidroizolime, bojatisje, pastrim, mirmbajtje objektesh e paisjesh. Tregtim materialesh te ndryshme me pakice dhe transporti i tyre. Punime elektrike, elekt)

Tirane ALL

DRITAN NELAJ

L51328024G
(Punime ndertimi ( elektrike, hidraulike, suvatime, lyerje)etj. Ne fushen e ndertimit: rikonstruksione te objeketeve civile - industriale, turistike mbi 5k, objekte bujqesore e sportive prej murature e skelet be)

Tirane 883173 ALL

Albi Saraçi

L51405031P
(Prodhim i fikseve të zjarrit, tregtim dhe servis të tyre. Shërbime për sigurinë dhe shëndetin në pune. Kurse dhe trajnime formimi profesional për sigurinë e shëndetit në punë dhe mbrojtjen nga zjarr)

Tiranë ALL

EMINE REKA

L51410502L
(Tregti artistike)

Durrës ALL

Oltjan Hastoçi (Ish "Oltjan Dautaj"; ish "Oltjan Hastoçi")

L51419022R
(Sherbime te llojit te ndryshem, tregtim me pakice dhe shumice te materialeve elektrike, hidraulike, mjeteve te pastrimit ,vegla pune, elektronike, elektroshtepiake dhe sherbime te ndryshme , lyerje te brende)

Tiranë ALL

Endrit Boduri

L51423037P
(Klinike Dentare. Tregti te materialeve Dentare.)

Tiranë ALL

Marjana Beaj

L51510026H
(Tregti me pakice te artikujve kozmetike, import - eksport i tyre. Tregti me pakice te artikujve te ndryshem industriale, hidraulike, ushqimore, detergjente, kancelari, mobileri. Riparim sherbime te ndryshme hid)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni