Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 844

SADIFE BEQIRI

L44126810E
(Tregti artikuj të ndryshëm me pakicë ushqimore, fruta perime, industriale, materiale ndërtimi, vegla pune, hidrosanitare, elektrike, veshmbathje, këpucë.)

Sarandë ALL

Sejtur Geço

L44203003A
(Bar - kafe, tregti mallrash me pakicë, furniturë fidanësh, mirëmbajtje pajisjesh, instalime të ndryshme, pjesë këmbimi të reja, të përdorura, dizajn lulishtesh, mirëmbajtje ambientesh)

Korçë ALL

Rafaela Bixhaku

L44510001E
(Shërbime dhe riparime të fotokopjeve dhe printerëve, tregti të kompjuterëve.)

Korçë ALL

Mirgen Shkoza

L44615004K
(Tregti me pakicë të luleve)

Korçë ALL

Sali Vrenezi

L46322702U
(Tregti dhe transport lëndë drusore, bar-restorant. Mbarështim kafshësh të imëta.)

Dibër ALL

Florinda Çokaj

L47011001A
(Tregtim artikuj të ndryshëm kancelari)

Shkodër ALL

Bledi Loçi

L47401203N
(Tregti me pakice e artikujve dhe materialeve te ndryshem , detergjenteve profesionale ,elektrike , hidraulike ,kancelari dhe sherbime dhe nepermjet internetit. Paisje elektronike, aparate celulare, kompjuter, p)

Vlorë 407556 ALL

Edmond Cara

L47521501D
(Tregtim të artikujve të ndryshëm kryesisht elektrike, elektronike, hidrosanitare, kancelari, detergjente, etj. Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtje objektesh. Shtypshkrime të ndryshme dhe shitje gazi me paki)

Lezhë ALL

Edmond Bllako

L48623001L
(Prodhim e tregtim buke)

Korçë ALL

Avni Isufaj

L48722601A
(Bar- Kafe, restorant)

Kukës ALL

Afërdita Kristani

L49726201U
(Bar - Restorant. Tregti me pakicë të materialeve të ndërtimit, vegla pune. Shërbime në fushën e ndërtimit.)

Përmet ALL

Admir Zeqo

L51312025D
(Tregti me shumicë dhe pakicë i mallrave ushqimore, industriale dhe blegtorale. Tregti me shumicë dhe pakicë i mallrave, të materialeve të ndërtimit, riparim, shërbimit, të transportit, tregtim pjesë k)

Tiranë ALL

Adri Zeqo

L51313007K
(Tregti shumicë, pakicë e mallrave ushqimore Industriale dhe blegtorale. Tregti me shumicë pakicë e mallrave, te materialeve të ndërtimit, riparim Shërbimit të transportit. Tregtim pjesë këmbimi për )

Tiranë ALL

Baftjar Murati

L51322024A
()

Tiranë ALL

DRITAN NELAJ

L51328024G
(Punime ndërtimi (elektrike, hidraulike, suvatime, lyerje) etj.)

Tiranë 883173 ALL

Albi Saraçi

L51405031P
(Prodhim i fikseve të zjarrit, tregtim dhe servis të tyre. Shërbime për sigurinë dhe shëndetin në pune. Kurse dhe trajnime formimi profesional për sigurinë e shëndetit në punë dhe mbrojtjen nga zjarr)

Tiranë ALL

EMINE REKA

L51410502L
(Tregti artistike)

Durrës ALL

Oltjan Hastoçi (Ish Oltjan Dautaj)

L51419022R
(Tregtim me pakice dhe shumice te materialeve elektrike, hidraulike, mjeteve te pastrimit ,vegla pune, elektronike, elektroshtepiake dhe sherbime te ndryshme , lyerje te brendeshme dhe jashtme , tregtim produkte)

Tiranë ALL

Endrit Boduri

L51423037P
(Klinikë dentare. Tregti të materialeve dentare, Ilaçeve dhe barnave. Kryerjen e shërbimeve 3D, për spitale, Çerdhe dhe Kopshte klinika dentare. Importin e materialeve dentare, dhe tregti me artikuj të nd)

Tiranë ALL

Marjana Beaj

L51510026H
(Tregti me pakicë të artikujve kozmetike, import - eksport i tyre. Tregti me pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, hidraulike, ushqimore, detergjente, kancelari, mobilieri. Riparim Shërbime të ndr)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni