Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 2635

AMEP

L61322012A
(Shërbime menaxhimi për qeveritë, kompanitë dhe individët.)

Tiranë ALL

Xtouch Albania

L61322007K
(Tregti, Import - eksport, me shumicë e pakicë të pajisjeve elektronike, elektro-shtëpiake, si dhe servisin e tyre, servis kompjuterësh dhe pajisje telekomi. Tregti me shumicë dhe pakicë i pajisjeve dhe s)

Tiranë ALL

ARSE BALKANIAN GROUP

L61326013F
(Shërbime Import-Export, do të ofrojë shërbime në fushën e importimit dhe të eksportimit për llogarinë e vet dhe të shoqërive porositëse; do të menaxhojë logo dhe marka të shoqërive porositëse; )

Tiranë ALL

"R. B. - GENERAL SERVIS" (ish " R. B. - ITALBETON ")

L61327018E
(Ndertim te objekteve te ndryshme industriale ,social - kulturore, civile dhe jo civile , ndertim te infrastruktures, ndertim te apartamentave dhe te vilave te banimit ,te kanalizimeve dhe te ujesjellsave , r)

Vorë ALL

OSHAFI - OIL

L62527001S
(Tregti me pakicë të karburanteve, vajra lubrifikante dhe gaz të lëngshëm.)

Berat ALL

PHARMA GROUP 1

L61327005T
(Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë në sektorin privat dhe atë publik, parketim, grumbullim, shpërndarje, përpunim të medikamenteve, materialeve, bimëve, lëndëve të para, artikujve gjysmë )

Tiranë ALL

WINNING DEAL

L61327001K
(Import - eksport të mallrave të ndryshëm.)

Tiranë ALL

BLUE BULL

L61328508J
(Zhvillimin e aktiviteteve të "Call Center " dhe shërbimeve telefonike për të menaxhuar në mënyrë optimale, nëpërmjet sistemeve informatike dhe burimeve njerëzore thirrjet telefonike ndërmjet biznesev)

Durrës ALL

TRIBUTI EU

L61328022O
(Import - Eksport, tregtim me shumicë e pakicë të rrobave, veshmbathje si dhe të të gjitha llojeve të mallrave, Industriale, ushqimorë, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, artikuj farmaceutik, paji)

Tiranë ALL

GLOBAL MARKET SOLUTIONS GMS

L61328020V
(Call Center.)

Tiranë ALL

Unica Tech

L61329001U
(Tregti / Prodhim/ Import-Eksport. Import-eksport, prodhimin, magazinimin, ruajtjen, transportin, dhënie me qira, shërbim mirëmbajtjeje dhe servis si dhe tregtimin me shumicë e pakicë të mallrave të ndrys)

Tiranë ALL

MAD Communication

L61402034C
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë: shërbime Call Center. Shërbime konsulence, menaxhimi i portofolave të klientëve, asistencë teknike, NOC dhe zhvillim i softwere e APPS në sektorin e t)

Tiranë ALL

MEGA BRANDS & DISTRIBUTION

L61403508C
(Magazinim dhe paketim të produkteve të pastrimit & detergjentëve. Import-eksport të produkteve ushqimore dhe jo ushqimorë, detergjentë, kozmetike.)

Durrës ALL

KACANI-2016

L66403401T
(Tregti me pakicë i të gjitha llojeve të karburanteve, vajrave lubrifikante etj.)

Dibër ALL

T - Ç 2000

L61404046M
(Tregti me pakicë të materialeve të ndërtimit dhe bujqësore dhe shërbime për pajisjet e ndërtimit dhe bujqësore.)

Tiranë ALL

Albtrasporti & Traslochi

L61404027G
(Shërbim transporti mbi rrota brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Shërbim transport! për mallra industrial, produkte bujqësore dhe/ose ushqimorë mobilie, orendi, pajisje shtëpia)

Tiranë ALL

TRANSLINE

L62604402H
(Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj, transportin e mallrave dhe të udhëtarëve me mjetet e shoqërisë ose të tretëve brenda dhe jashtë vendit. Të gjitha llojet e transportit tokësor, detar,)

Fier ALL

INTONACI GIRONE DI GIRONE PIETRO & FIGLI

L63804201S
(Planifikimi dhe zhvillimi në sektorin e ndërtimit, ekzekutimi i punimeve të ndërtimit në përgjithësi dhe në veçanti me suvatimin, pikturimin, dhe shtrimin e dyshemesë, si dhe vepra të tjera të veça)

Durrës ALL

TERRA

L61405004T
(Prodhim dhe shitje programesh dhe shërbimesh informatike. Konsulence dhe trajnime. Agjenci punësimi, rekrutim, trajnim, i burimeve njerëzore. Organizim i praktikave të punës, punësim stafi për palët e t)

Tiranë ALL

Lu-is ALB

L61408502C
(Aktivitet në fushën e ndërtimit si: gërmime dheu, ndërtime civile dhe ekonomike, prodhim dhe tregtim materiale inerte, ndërtime rrugësh, ndërtime urash dhe vepra arti, punime murature dhe ndërtime para)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni