Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 14566

RED TUNES ENTERTAINMENT

M11516003T
(Konsulence e pergjithshme. Realizimin e video-ve dhe realizim filmash. Prodhim filmik.)

Tirane ALL

Food Valley

M11516004E
(Krijimin, organizimin dhe realizimin e panaireve tregtare dhe fushatave promovuese, eventeve, konferencave, ekspozitave, shfaqjeve te nje natyre lokale, rajonale, kombetare dhe nderkombetare. Ne lidhje me kete )

Tirane ALL

Advisory Service

M11516005M
(Ofrimin e sherbimit te asistences dhe konsulences, kompanive ne fushen e inovacionit per proceset e prodhimit, duke ju ofruar zgjidhje efikase dhe te pershtatshme per zhvillimin e vlerave te klientit. Ne vecant)

Tirane ALL

AMACOR COMPANY

M11516007F
(Ofrimin e sherbimeve dhe trajtimeve te ndryshme ne fushen e estetikes, dermatologjise, parukerise, kozmetikes, fizioterapise, masazherise, brenda dhe jashte vendit. Hapjen e salloneve te bukurise, qendrave te e)

Tirane ALL

INOVA TRAVEL ALBANIA

M11516008N
(Operator turistik, agjensi sherbimesh turistike, shitje biletash, transport detar e ajror, tokesor dhe organizime te udhetimeve turistike. Shoqeria mund te kryeje edhe aktivitete te tjera shtese, me qellim perm)

Tirane ALL

FAST EXPRESS POST

M11516009V
(Kryerja e sherbimeve postare te llojeve te ndryshme, dergesave postare, nepermjet tokes, detit dhe ajrit ne Shqiperi dhe jashte saj. Ushtrimi i veprimtarise se transportit ajror, detar e tokesor te udhetareve d)

Tirane ALL

ORIENTAL FOOD

M11516010C
(Fast food, ushqim i shpejte)

Tirane ALL

Pure Albania

M12716201A
(Prodhim i oksidit te zinkut dhe koncentratit te hekurit duke ricikluar mbetjet industriale dhe skorjet; Prodhimi i bakrit, zinkut dhe metaleve te tjere jo hekuri duke ricikluar mbetjet industriale dhe skorjet; )

Elbasan ALL

FA NDERTIM

M11516505T
(Projektim të punimeve të ndërtimit, rikonstruksione. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi në godina civile, industriale, bujqësore, turistike, shoqërore, veprave hidroteknike, sisteme të f)

Durres ALL

SWISSALEX

M11517001I
(Objekti i vepnimtarise se kesaj shoqerie eshte Hoteleri dhe sherbime te tjera hotelerie qe lidhen me akomodimin ne hotel (fumizimin e sherbimit te akomodimit ne struktura akomuduse). Blerje, investime, marrje a)

Tirane ALL

ALB METAL

M11517002Q
(Realizimin e aktiviteteve ne fushen e konstruksioneve metalike. Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, ndertim rruge, fusha aviacioni, veshje me asfaltbeton te rrugeve, ndertim veprash arti, nderti)

Tirane ALL

INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES

M11517003B
(Sherbime konsulence per marrjen e certifikimeve me kerkese te klientit (ISO 9001, 14001 45001, etj.) Perfshire pergatitjen e manualeve dhe procedurave perkatese, kontrolli i cilesise se produkteve dhe sherbimev)

Tirane ALL

APOTEKA

M13917201N
(Tregtimi I preparative farmaceotike dhe mjeksore.)

Durres ALL

AK SWISS COMPANY

M17717502S
(Bar-restorant, hoteleri.)

Shengjin ALL

TIRANA ARCHIVES

M11517009D
(Ushtrimi i veprimtarise se arkives private sipas perkufizimit te termit "Arkiv Privat" te vendimit nr.35 te dates 24.1.2018 te Keshillit te Ministrave, shoqeruar me licensen me kodin VI.1.A. Per kete qellim sho)

Tirane ALL

Spiro Koti

K64521001O
(Projektim dhe supervizion;)

Korce ALL

AMICO

M11517012A
(Bar Kafe)

Tirane ALL

Hekuran Xhina

K32625210S
(Zbatim e projektim, punime ne ndertim e kancelari dhe mbikqyrje, kolaudim. Vlersim te pasurive te paluajtshme.)

Elbasan ALL

EM 21 (ish EM 21,EM 21 - CONAD)

M11517013I
(Objekti i Shoqerise, do te perfshije, por, nuk kufizohet ne aktivitetet e meposhtme: Shitja dhe ri-shitja, furnizimi i te gjitha produkteve dhe mallrave, qofte me shumice, apo pakice. Ofrimi i te gjitha sherbim)

Tirane ALL

Gzim Likaj

K67330001N
(Supervizor, kolaudator, punime ndertimi, projektim)

Shkoder ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni