Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 2715

EEN CALL

L61424007A
(Shërbime tëlefonike. Hapja dhe administrimi i përgjithshëm i Call Center, shërbime të të dhënave, data entry. Ofrim shërbimi inbound dhe outbound. ofrim shërbimesh të ndryshme të gjithë çfrarëllo)

Tiranë ALL

NINA'S BOUTIQUE

L61425035K
(Importi dhe tregtimi me shumicë e pakicë i veshjeve për fëmijë e të rritur, dekoreve të ndryshme, dhënia e veshjeve për fëmijë e të rritur me qira si dhe çdo aktivitet tjetër tregtar i lejueshëm )

Tiranë ALL

ALBANIAN ROAD TRIP

L61425034C
(Organizim i grupeve të ndryshme turistike vendase dhe të huaja dhe kryerja e guidave turistike të shoqëruara me cicerone e përkthyes me ta brenda dhe jashtë vendit; Akomodimi i grupeve të ndryshme turist)

Tiranë ALL

VELLEZRIT BRIJA

L61425015T
(Transport kombëtar udhëtarësh.)

Tiranë ALL

ARI-2016-REZ

L61425013D
(Importim dhe eksportim si dhe tregtim me shumicë e pakicë i tekstileve. Importim dhe eksportim si dhe tregtim me shumicë dhe pakicë i fruta-perimeve. Tregtim me shumicë dhe pakicë si dhe importin dhe eksp)

Tiranë ALL

AL TECH FOOD

L61426028J
(1.Transferimin e dijeve dhe praktikave bashkekohore per realizimin te prodhimeve me origjine bimore dhe shtazore, perpunimin e plote le tyre. Ambalazhimin dhe tregtimin ne vend, ne rajonin e Ballkanil, ne ve)

Tirane ALL

STAI PREFABBRICATI ALBANIA

L61502505A
(Aktivitet në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe industriale. Prodhim komponentë prej betoni, parafabrikate. Import-eksport i tyre. Studime bëshmërie. Studime të ndikimit në mjedis. Kërkime. Ko)

Durres ALL

Prestige MFC (ish "HB SPORT")

L61502004H
(Kontraktimin brenda dhe jashte vendit te talenteve sportive dhe zhvillimin e kapaciteteve te tyre sportive. Dhenien e asistences profesionale dhe juridike per negocimin e kontratave te transfertave te talent)

Tiranë ALL

MONEY

L61503026T
(Tele - Marketing, tele - shitje, formim profesional dhe trajnim personeli, shitje produktesh në Web, shërbime marketingu në Web. Aktivitete fushën e tregtisë: tregtimi me shumicë dhe pakicë i artikujve t)

Tiranë ALL

OCTOFUTURE

L61503024D
(Shërbime informacioni për grumbullimin, përpunimin dhe shpërndarjen e sistemeve të informacionit të fushave të ndryshme. Shërbime trajnimi dhe edukimi në fushën e teknologjisë së informacionit. Shty)

Tiranë ALL

NAKHAL

L61504013Q
(Import - eksport mallrash të ndryshëm.)

Tiranë ALL

Xhevi Inert

L61504503Q
(Prodhim, përpunim, nxjerrje materiale inerte, transport dhe tregtim i tyre brenda dhe jashtë vendit, import eksport i tyre dhe i gjithë makinerive në funksion të aktivitetit të nxjerrjes dhe përpunimit t)

Durrës ALL

LILO MARKET

L61507012A
(Tregti mallrash e materiale në Market. Import-eksport, tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm, transport mallrash brenda dhe jashtë vendit, ushqimorë, këpucë, veshmbathje, tekstile, artiku)

Tiranë ALL

J&D

L61507008S
(Veprimtari tregtare Import - Eksport për produkte ushqimorë e jo ushqimorë. Produkte Industriale detergjentë për përdorim profesional ( si pastrim kimik, spitale, restorante, hotele, pishina, lavazhe, dhe)

Tiranë ALL

DARSEJI & ENERGJI

L68909101E
(Prodhim dhe shitje të energjisë elektrike. Përpunimi teknologjik i qymyr-gurit në prodhim të produktit të GazMetan dhe përbërësave të tij kimik. Ndërtimit të ngrohjes termike e kondicionimit tek Bio)

Elbasan ALL

PIONEER

L61509004T
(Import-eksport të mallrave të ndryshëm.)

Tiranë ALL

"DSF-Le delizie di salumi e formaggi"

L61510029J
(Objekti i Shoqërisë do të jetë: në fushën e import-eksportit të mallrave dhe shërbimeve të mobilierisë. Tregtim me shumicë e pakicë. Import-eksport i të gjitha llojeve të mallrave të lejuara nga )

Tiranë ALL

R P L CALL

L66510206Q
(Rishitje të trafikut telefonik në teknologjinë me zë, CallCenter, shitje software, shitje produkte ushqimorë, reklamash dhe sistem interneti. Marrjen e mandateve/fuqive ligjore nga ndërmarrje italiane dhe)

Vlorë ALL

MINOS SPECTER

L62710002Q
(Import-eksport, shitje me shumicë e pakicë mallra e artikuj të ndryshëm lëndë të para, makineri që shërbejnë për prodhimin e tyre, shërbimeve të ndryshme, transport të mallrave e pasagjerëve, agj)

Berat ALL

ADRIATIK CONSTRUCTION

L62711804Q
(Aktivitet në fushën e ndërtimit në përgjithësi, të rikonstruktimeve të banesave publike dhe private, ndërtime të ambienteve tregtare dhe industriale, ndërtim rrugësh, ura, ujësjellësa si dhe çdo )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni