Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 1806

SOKOL RROKAJ

L32405034Q
(Tregti me pakice dhe me shumice materiale ndertimi, elektrike dhe hidraulike. Punime te specializuara te ndertimeve. Kancelari. Tregti mallrash dhe materiale. Tregtim pjese automjetesh, transport mallrash brend)

Tiranë 521746 ALL

Rozeta Danaj

L32412007I
(Rimbushje te kartave telefonike. Tregti me pakice te artikujve te ndryshme ushqimore. Materiale pastrimi dhe dizinfektimi. Materiale kancelarike, materiale elektrike dhe hidraulike. Punime ndertimi dhe preventi)

Tiranë ALL

Mimoza Doçi

L32607203P
(Tregti me pakice artikuj te ndryshem produkte kancelarie, industriale dhe materiale ndertimi. Tregti me pakice e cantave, aksesore, veshje, kepuce.Eksport – import; tregtimi i materialeve te ndertimit me shum)

Elbasan ALL

Ylli Çobo

L32711002S
(Pumine ndërtimi,( lyerje,patinime,suvatime,shtrese me pllaka).Riparime hidraulike dhe elektrike.Shitblerje artikuj hidraulike , elektrike dhe druri.Punime muri( gur,tull).Punime betonarme.Punime zgare hekuri d)

Berat ALL

Maliq Haka

L32829201A
(Tregetim te mallrave: ushqimore, elektrike, hidraulike, kancelari, ndertim, pjese kembimi, materiale bujqesore. Tregetim mallrash te ndryshme industriale dhe detergjente. Instalime, riparime pajisjesh elektrike)

Elbasan ALL

Eno Serjanaj 

L32902003K
(Fotokopje-kancelari. Programim, kompjuter. Reklama adezive të ndryshme, tabela, banera, billboard-e. Libërlidhje. Kartëvizita. Skanime inxhinierike. Fletëpalosje. Stampime te ndryshme. Tregti pajisje ndriç)

Berat ALL

Zamira Mbjeshovaqi

L33103001A
(Bar- kafe, restorant.)

Berat ALL

Ilir Qosja

L18405602C
(Servis automjetesh, trajtim pjese kembimi.)

Librazhd ALL

PIRRO VERUSHI

K36306852C
(Botues dhe kancelari)

Elbasan ALL

SEBIE LUSHA

K36306929U
(Shitje me pakicë të artikujve të ndryshëm.)

Kukës ALL

KRESHNIK BARDHOSHI

K36306934K
(Tregtimi i pjeseve te kembimit te mjeteve rrugore me motor ose te rimorkiove.Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit ,te mjeteve rrugore me motot dhe rimorkiove.Riparimi dhe mirembajtja e kar)

Has ALL

KOSTAQ KALANDERI

K36308527N
(Tregti me pakicë e artikujve elektrike dhe hidraulike)

Sarandë ALL

YLBER CANI

K36308730W
(Tregtia me pakicë e kompjuterëve. Kancelari, shtypshkrime me pajisje elektronike. pajisje zyre. Shitje të artikujve të kancelarisë dhe pajisjeve të zyrave. Import-Eksport, shitje me pakicë dhe shumicë t)

Dibër ALL

FATOS ELEZI

K36308777O
(Shitje me pakicë për artikuj ndërtimi dhe të ngjashme. Tregëtim të pajisjeve hidrosanitare,bojrave,kolles dhe finos,motorsharave dhe pjeseve te tyre,veglave dhe makinerive bujqesore.)

Diber ALL

AGIM MADHI

K36308887E
(Shfrytëzim dhe shitje te lendes drusore, tregetim te mallrave ushqimore dhe industriale. Magazinim malli.)

Gramsh ALL

LAVDRIM KOÇI

K36313753Q
(Tregti pakicë, shtypshkrime, kancelari e pajisje elektronike. Tregtimi i artikujve të ndryshëm industrialë për përdorim të gjerë. Tregtim detergjentesh, materialesh pastrimi dhe i çdo produkti të ngja)

Dibër ALL

Ajet Çemalli

K36315706P
(Tregti me pakice dhe shumice e materialeve hidraulike, elektrike, hidrosanitare, termosanitare, material ndertimi, pllaka dhe artikuj te ndryshem. Bojra te ndryshme dhe sherbim lyerje dhe dekore te te gjitha ll)

Dibër ALL

SADRI SHETA

K36315911R
(Punime dur-alumini e materiale ndertimi + kafe.)

Has ALL

Panajot Xhoxhi

K34206438F
(Transport dhe tregtim te materialeve te ndertimit,materiale elektrike, hidraulike e vegla pune. Sherbime te ndryshme hidraulike dhe elektrike.Tregtim i kompjuterave dhe kancelari .)

Lushnje 739819 ALL

ZIHNI GJURA 

K36306748O
(Tregëti mishi me pakicë, tregëti qumështi, tregëti bulmeti e prodhime të tjera shtazore.)

Dibër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni