Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 253

ORENJA POWER

K92423013U
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve duke përfshire financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike,)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PESHKU-PICAR 1

K92925601M
(Financimi, projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja, administrimi dhe vënia në punë e hidrocentraleve. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energjisë <br/> <b>-------------</b> <br/>)

Gjirokastër 1082297 ALL

KORKIS-2009

K93008001E
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Belesova 1" dhe "Belesova 2", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërnda)

Berat -478000 ALL

EKO ENERGJI-E

K93408206A
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve në bazë të lejeve të formës BOT të dhëna nga Ministria Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar )

Elbasan ALL

HEC-i LABINOT FUSHE

K93603203C
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Labinot Fushe" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi )

Elbasan 0 ALL

MP-HEC

K93826001D
(Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit NICE- nga Velçani tek Autoriteti Kontraktues. Këtu përfshihet financimi, ndërtimi vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportim)

Tirane -134420 ALL

DISHNICA ENERGJI

K94015001S
(Prodhimin e energjisë elektrike nga centralet elektrike ekzistuese me kapacitet të përgjithshëm jo me të madh së 5 MW në përputhje me standardet e paraqitura në Rregulloret e miratuara nga METE. Blerje)

Korçë 181366 ALL

REJ ENERGY

K94821601Q
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e HEC-eve, Cemeric, 1, 2 dhe 3 si dhe prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar. <b)

Durrës 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB-SALE-VLORA

K96914205T
(Realizimi i projektit të konçensionit. Blerje shitje shumicë e pakicë prodhime të shoqërisë. Të kryejë çdo lloj operacioni financiar aktiv e pasiv të ndërmarrë e të zhvillojë çdo lloj aktiviteti)

Vlorë 97880726 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGJI-XHAÇI

K96917601D
(Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimin e Hidrocentralit të Autoritetit Kontraktues. Ndërtim Hidrocentrali. Prodhim e shitje të energjisë. Marrje me konçension i hidrocentralit. <br/> <b>----)

Korçë 4012709 ALL

THAÇI ENERGJI

K97208901D
(Financim, projektim, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Domaj". <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energjisë <br/> <b>-------------</b> <br/>)

Kukës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HYDRO ENERGY SOTIRA

K97212802C
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Sotirë 1" dhe "Sotirë 2" si dhe prodhimi transmetimi shpërndarja eksportimi shitja dhe tregtimi i energjisë )

Elbasan 22847002 ALL

EURON Energy Group

K97519201C
(Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Operimi, administrimi, tregtimi i energjisë, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Orgjost i Ri", "Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe Transferimin e tyre në)

Kukës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALB-ENERGY

L51503039D
(Ndërtimin, operimin, administrimin, mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentraleve, si dhe marrjen përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata koncesionare. Prodhimin dhe)

Tiranë 136926785 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGAL

L57703201R
(Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi i hidrocentraleve. Marrja përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e koncesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo ll)

Kukës 24247447 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EURON ENERGY

L57703202C
(Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi I hidrocentraleve. Marrje përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e konçesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo l)

Kukës 72032271 ALL

BARDH KONSTRUKSION

L82306024Q
(Projektim, ndërtim, operim dhe mirëmbajtje e segmentit rrugor Milot-Balldre.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ÇAUSHI-ENERGJI"

K98217001T
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Qafëzezë tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe s)

Korçë 3590127 ALL

ERALD 2 ENERGY

L77811203J
(Transferimi i hidrocentralit "Shemri" me vendndodhje në lumin e Leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet o)

Kukës ALL

LEADD ENERGY

L77811202B
(Transferimi i hidrocentralit "Mgulle" me vendndodhje në lumin e Leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet op)

Kukës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni