Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 329

AVTOMAGISTRALI-TCHERNO MORE

L71415013A
(Ndertim, remontim dhe mirembajtje te rrugeve dhe te pajisjeve rrugore, te nderlidhjeve qytetare dhe te infrastruktures rreth tyre. prodhimi i te gjitha llojeve te materialeve te ndertimit dhe inerte si edhe )

Vlore ALL

Victoria Invest International

L02712202J
()

Elbasan -16674559 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Degë e shoqërisë së huaj "STRABAG AG"

K74401601R
(Ndërtim, tregtim, teknologji informacioni, investime, agjensi imobilare, riciklim mbeturina.)

Tiranë 6106308 ALL

TRANSATLANTIC ALBANIA Ltd. - Dega Shqiptare (Ish DEGA NË SHQIPËRI E STREAM OIL & GAS LTD)

K72205016P
(Shfrytëzim, Prodhim dhe Zhvillim të Hidrokarbureve etj)

Tiranë ALL

DELVINA GAS COMPANY

L61416039U
(Kryerjen e operacioneve hidrokarbure dhe gazit natyror në Shqipëri në përputhje me marrëveshjet hidrokarbure. Kërkimi, përpunimi, shitja, shkëmbimi, eksporti, nxjerrja dhe posedimi i naftës së papërp)

Tiranë 0 ALL

Sherwood International Petroleum Ltd (Ish Sherwood Petroleum International Ltd)

L01607016G
(Kërkim dhe prodhim nafte dhe nënprodukteve të saj.)

Fier -114290000 ALL

Shell Upstream Albania B.V

L21807009I
(Të bëjë kërkime, prodhojë, transportojë dhe përpunojë naftën, gazin natyror dhe mineralet e tjera. Të prodhojë produkte kimike. Të shesë dhe tregtojë mineralet dhe materialet e tjera të papërpun)

Tiranë -5514093000 ALL

Pennine Petroleum Albania

L72128015F
(Në fushën e eksplorimit, zhvillimit, prodhimit, marketimit dhe shitjes së hidrokarbureve dhe Dega Shqipëri është e autorizuar të përfshihet në çdo lloj aktiviteti tregtar në Shqipëri në përputhje )

Tiranë ALL

Emanuelle Adriatic Energy Limited

L22024003A
()

Tiranë -735336 ALL

Kolegji "BIZNESI"

L92006016R
(Objekti i veprimtarisë është i njëjtë me shoqërinë mëmë: Ativitetet e shërbimit të zjarrëfikësve. Testimi teknik dhe analizat. Arsimi tjetër p.k.t. Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit tek)

Tiranë ALL

KOMOT-AL

L92021006Q
(Tregtia me shumicë e produkteve farmaceutike.Tregtia me shumicë e parfumeve dhe kozmetikës.Prodhimi i preparateve farmaceutike. Ndërmjetësime në tregtinë e produkteve të llojllojshme .Tregtia me pakicë)

Tiranë ALL

DH Albania

L81918008S
(Qëllimi dhe biznesi i kompanisë do të jetë kryesisht kryerja e shërbimeve në fushën e ndërtimit, infrastrukturës, energjisë, zhvillimit, investimeve, projektimit, menaxhimit dhe naftës dhe gazit dhe )

Tiranë ALL

MOZENDA, INC.

L92103033S
(Ekzektutimi i shërbimeve profesionale. Grumbullimi i të dhënave nga interneti.)

Tiranë ALL

'S.T.G. S.r.l.''

L92103004F
(Shoqeria ka për objekt, në respektim të dispozitave dhe të kufizimeve ligjore, me marrjen paraprake të të gjitha certifikimeve dhe autorizimeve të parashikuara nga normativa në fuqi: Zhvillimin, për ll)

Tiranë ALL

Idea Calzature Ufficio di Rappresentanza

L94519201U
(Informacione, promovim dhe reklamim i produkteve të shoqërisë tonë.)

Krujë ALL

Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise

L52215010Q
(Kontraktues i përgjithshëm për ndërtesa, mirëmbajtje shërbime sanitare, ndërtime dhe rinovime, punime në rrugë, ura, diga, tunele, gërmime, elektrike, telekomunikacion mbushje, zdrukthtari, gips, deko)

Tiranë -68693 ALL

Electra Infrastructure

L91408028O
(Civile, industriale dhe të gjitha llojet e punëve konkrete. Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e ndërtesave industriale dhe civile, mirëmbajtja e fasadave. Rrugët. Autostrada mbikalimet tramvaj, metro, aerop)

Tiranë ALL

AKELIK GROUP dega ne Shqiperi

L91413030F
(Veprimtari në fushën e ndërtimit, etj.)

Tiranë ALL

NEO & QUALITY Dega në SHQIPËRI

L91426015E
(Shërbime produksioni kinematografik. Projektim, inçizim dhe regjistrim për filma, seriale, dokumentare, reklama promocionale etj. Shërbime Broadcast për montim, dublim, regjistrim dhe shërbime teknike pë)

Tiranë ALL

EUROVIA shpknj

L91426009G
(Shoqëri me ndërtimtari, tregeti dhe shërbime. Import dhe eksport, instalim, mirmbajtje, tregti me pakicë dhe shumicë të paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, të telekomun)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni