Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25112

DT CONSULT ALBANIA

L71428044C
(Shërbime konsulence të çdo lloji.)

Tirane ALL

San Marino Group

L71428037T
(Tregti import-eksport. Sherbime ne fushen e ndertimit. Sherbime ne fushen e hidrokarburave dhe transportit.Shitje - Blerje pasuri te patundshme. Ndertim godina banimi dhe multifunksionale. Magazinim.Bar- Res)

Tirane ALL

ZHILLI

L73828201B
(Import – eksport , tregti me shumice dhe pakice te drurit dhe prodhimeve prej druriProdhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te arkivoleve, import – eksport.Import eksport te makinerive te ndryshme p)

Kruje ALL

Edilux Albania

L71428507F
(Kryerja e punimeve per rafinitura luksi, arredime imobiliare, paketime luksi, agjenci martesore.)

Durres ALL

TM Grup

L71428033K
(Veprimtari ne fushen e tregtise, tregtim te artikujve te ndryshem ushqimore, me shumice dhe pakice, importeksport, distribucion, shperndarje te ketyre artikujve si dhe kryerjen e aktiviteteve te tjera tregtar)

Tirane ALL

ECOGREEN

L72628802O
(Ruajtja, mbareshtrimi dhe zhvillimi i blegtorise ne gjendje te eger; Ckripezimin e siperfaqeve te kripezuara ne menyre ekstensive; Rritjen, zenien dhe tregtimin e peshkut, molusqeve, karkalecave dhe te gjith)

Rrogozhine ALL

ELEONORA PESCA

L77628502G
(Peshk artizanal lagunor ne fushen e akuakultures ekstensive ( kultivimit te peshqeve autokton koce, levrek, qefull etj.)Import - eksport i artikujve te ndryshem industrial dhe ushqimor;Te mjeteve e paisjeve )

Lezhe ALL

"GA CALL 2017"

L76428201S
(Shfrytezimin e plote te mundesive tregtare te hapura nga liberalizimi it elekomunikacioneve dhe ne veçanti ofrimin e te gjitha sherbimeve qe deri tani i takojne operatoreve publike te telefonise fikse dhe t)

Vlorë ALL

FORDEL

L71428002E
(Import-eksport, tregtim te artikujve te ndryshem me shumice dhe pakice. Transport mallrash per vete dhe te trete brenda dhe jashte vendit. Operim ne fushen e perpunimit aktiv të mallrave tip "fason me mater)

Tirane ALL

ELBA PREMIUM

L71428503T
(Hoteleri, Turizem, Agjensi udhetimesh turistike brenda dhe jashte vendit, Bar, Restorant, Piceri, Sherbime turistike, Qeradhenie, Muzik Live, Shit-blerje materialesh plazhi, import-export, ndertim, ofrim she)

Durres ALL

Media Web

L71428013T
(Ndertimit dhe mirembajtjes se faqeve te internetit, zgjidhje E-Commerce, zgjidhjes se plote per faqet e internetit me ane te paketave te pergatitur per individet, biznese te vogla, bizneset e mesme dhe korpo)

Tirane ALL

AIDEL

L71428015M
(Telemarketing)

Tirane ALL

TERM F.C SH.P.K.

L71428024L
(Klub Futbolli "Term", Futboll Club. Bar-kafe, fastfood, gomisteri, lavazh.)

Tirane ALL

Roma Dental Albania

L71428014E
(Sherbim edhe konsulence odontojatre ne territorin shqiptar dhe jashte vendit. Import-eksport materiale dentare, tregti me shumice dhe pakice materiale dentare dhe aparatura. Stomatologjine dhe te gjitha dege)

Tirane ALL

AMPLITUDO

L71428017F
(Prodhim, shitje, blerje, tregtim te sherbimeve informatike, implementim te sherbimeve te teknologjise se komunikimit de informacionit, marketing dixhital, promocion nepermjet internetit, sherbime konsulence,)

Tirane ALL

AUTO - FAMILJA

L72701002S
(Import - eksport. Tregti me pakice dhe shumice automjete dhe pjese kembimi, servis. Tregti me pakice dhe shumice artikuj te ndryshem industriale si detergjente dhe artikuj te tjere, elektroshtepiake, pije fr)

Berat ALL

ROSHE 2011

L73901402E
(Agjensi reklamash. Dhenie makina me qera.Studio grafike, fotokopje printime.prodhime vula dixhitale.Analize,zhvillimi, dizenjimi, mirmbajtja e faqeve web.Analize,zhvillimi, dizenjimi, mirmbajtja e platformav)

Lushnje ALL

ALIA KARBURANT

L76501002U
(Tregti karburanti me pakice)

Shkoder ALL

PATHFINDER

L71501028D
(Konceptualizimi, dizajnimi, zhvillimi dhe prodhimi i produkteve dhe sherbimeve per administraten publike, kompani, shoqata profesionale, ndermarrje private ne formen e konsorcium etj ne kontekstin e: Hartimi)

Tirane ALL

DON - ALD

L78901001F
(Transport kombetar dhe nderkombetar i mallrave per vete dhe per te trete. Germime te ndryshme me mjete germuese. Import-Eksport te mallrave te ndryshme. Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem.)

Mirdite ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni