Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 27500

MX GROUP JAKUP

L61308521F
(Import-eksport, tregti mielli, artikuj ushqimorë, industriale, bulmetore, ushqime blegtorale, etj.)

Durrës ALL

M.A.M. 2015

L63708802K
(Aktivitet në fushën bar, restorant, bed & breakfast, hoteleri; Aktivitet palestër, e hapur apo e mbyllura, qendra estetike dhe spa; Shërbime të tilla si karrige plazhi, shtretër dhe çadra;Turizëm me tur)

Vlorë ALL

PURAVIDA ALBANIA

L61308518I
(Ushtrimi i aktivitetit të drejtimit dhe menaxhimit të restoranteve, bareve, hoteleve, fshatrave turistike, rezidencave, pensioneve, picerive, diskotekave, sallave të vallëzimit, klubeve për kalimin e kohë)

Durrës ALL

A&G BAKER

L61308014P
(Shitje të materialeve metalore të ndryshme, shitje aksesorësh për repartet e avolzhimit, shitje produktesh mekanike, elektrike, elektronike, import-eksport, etj.)

Tiranë ALL

FARMACI RAMI

L67508901K
(Shitje me shumicë dhe pakicë të barnave dhe produkteve farmaceutike.)

Dibër ALL

SERVICES HO-RE-CA

L61308503H
(Import- eksport, tregti me shumicë e pakicë e mallrave të ndryshme ushqimorë, industriale, bujqësore, blegtorale, pije të ndryshme, artikuj higjeno-sanitarë, detergjentë, artikuj shtëpiakë e produkte )

Durrës ALL

ARDER HOXHAJ 2016

L66311010I
(Tregtim me shumicë e pakicë, eksport import të artikujve të ndryshëm industrial, ushqimorë (si dhe ushqim për blegtorinë) ; konfeksione, ambalazhe, makineri, pajisje e pjesë ndërrimi dhe atrecature; b)

Shkodër ALL

FORM INTERNATIONAL

L61311067U
(Import- Eksport, tregtimin me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka për shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve të ndërtimit, punime duralu)

Tiranë ALL

HOTEL BICAJ

L66311009E
(Hotel. Bar kafe.)

Shkodër ALL

Pentaquark ( ish "BTS ")

L61311062D
(Ne fushen e sherbimeve: Konsulence IT, trajnime profesionale, sherbime TIK, servis kompjuteresh, mbeshtetje teknike, web design, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Ne fushen e tregetise: )

Tirane ALL

SymbioticA

L61311052T
(Konsulencë arkitekture, zhvillim Urban dhe Infrastrukture, Menaxhim Projektesh, Projektim dhe Mbikëqyrje (Supervizion) të Punimeve të Ndërtimit. Zhvillime të Projekteve dhe Aktiviteteve Turistike. Përgat)

Tiranë ALL

IN PUGLIA

L61311040T
(Shërbime në fushën e bareve, restoranteve, picerive, prodhimeve të brumit dhe prodhimeve të tjera me karakter ushqimor si dhe kryerjen e shërbimeve catering ( shpërndarje) lidhur me prodhimet e mësipër)

Tiranë ALL

UBI GROUP

L61311515A
(Tregti import-eksport artikuj të ndryshëm industrial dhe të tjerë, (aparate telefonike, kamera, kompjuterë & aksesor për to, karta rimbushëse numra, automjete etj). Shërbime riparime celularesh, pagesa )

Durrës ALL

AL-STAR ELECTRONICS

L61311017I
(Import-Export dhe shitje me shumicë e pakicë të aksesorëve të telekomunikacionit dhe mallrave industriale të ndryshëm, riparime të ndryshme elektrike dhe elektronike, montime rrjete elektrike dhe elektr)

Tiranë ALL

K & K DISTRIBUTION

L61311009R
(Tregti tekstilesh. Import - eksport e tregti me shumicë e pakicë të materialeve të industrisë, ndërtimit, shërbimit tregtar etj. Tregti të produkteve të krijuara nga tekstilet. Për kryerjen e aktivite)

Durrës ALL

SAFETY ALBANIA (Ish SAFETY CONSTRUCTION ALBANIA (SCA))

L61311008J
(Importi, eksporti, dhe tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve e pajisjeve të ndërtimit, brenda e dhe jashtë vendit, për llogari të vetë shoqërisë apo të tretëve, ku përfshihen vegla punë të t)

Tiranë ALL

" AGRO GJETA " SH.B.B

L61311502O
(Bashkëpunimi në fushën e prodhimit bujqësor dhe në marketing, kjo shoqëri do të prodhojë, të manipulojë, të përpunoje, të ruaj, të klasifikojë, të transportojë, të shpërndaj si dhe të tregto)

Durrës ALL

MAKS SYSTEM

L61311501G
(Shërbim pastrimi të të gjitha llojeve si në banesa komunale, institucione, fasada ndërtesash, lavanderi dhe pastrim kimik veshmbathje, për hotele, konvikte, biblioteka, ndërtesa banimi,, dizifektime, dez)

Durrës ALL

VORA HEALTH MEDICINE

L61311002H
(Në fushën e farmaceutikës. Farmaci ose agjenci farmaceutike. Tregtim të medikamenteve farmaceutike dhe parafarmaceutike, import-eksport.)

Tiranë ALL

"SEB& DEMAJ"

L66311209Q
(Shitblerje automjete, shitblerje mjete lundrimi, makineri pune, servis automjete dhe mjete lundrimi, blerje pjesë këmbimi për automjete dhe mjete lundrimi, import pjesë këmbimi nga mjete të përdoruara to)

Vlorë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni