Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Viti Themelimit: 2019
Rezultate gjithsej: 3368

Apar Group

L97510502H
(Veprimtari në fushën e ndërtimit. Gërmime dheu me punime eventuale murature dhe beton arme, prishje dhe punime në tokë të gërmuar. Ndërtime civile-industriale-turistike bujqësore deri në 5 kate rikon)

Lezhë ALL

2BIG

L96310001H
(Prodhim industrial dhe artizanale këpucësh, rrobaqepsi, konfeksionim veshjesh, projektimi dhe ndërtimi objekteve civile, industriale, turistike, bujqësore, rrugëve, urave dhe veprave të artit, tregtimi me)

Shkodër ALL

DAJF GROUP

L93710402A
(Kultivim, prodhim, grumbullim, ruajtje, përpunim, amballazhim, paketim, import, eksport të produkteve bujqësore dhe blektorale. Veprimtari në fushën e agrobiznesit. Çdo aktivitet tjetër tregtar që lidhe)

Lushnje ALL

ALBANIAN BIO PRODUCTS

L92510201R
(Kultivimi, prodhimi, dhe tregtimi i produkteve agroushqimore, medicinale, eterovajore, aromatike dhe nënprodukte të tyre Bio, të cilat nuk përmbajnë substanca kimike apo plehra kimike gjatë procesit të p)

Elbasan ALL

ZETAKONSULT

L91311047J
(Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulence per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turislike, rezidenciale, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te )

Tiranë ALL

Pelagos ( ish "MYSTIC")

L91311046B
(Sherbim bar-restorant, Delivery Catering.)

Tiranë ALL

Cosmos Tours-Al

L97511504F
(Agjenci udhëtimesh dhe turistike. Dhënia me qira e makinave, minibus, autobus, si dhe të gjitha llojeve të tjera të mjeteve motorike personave të tretë. Shërbim taksi, shërbim urban, ndërurban, ndërk)

Lezhë ALL

SMART MANAGMENT

L91311506D
(Hoteleri, turizëm, restorant, bar, plazh privat, etj)

Durrës ALL

AGRO - PERONDI

L97511103T
(Import- eksport i prodhimeve bujqësore, prodhimeve blegtorale, pemtarisë, ullirit, agrumeve, vreshtarisë etj. Tregtimi me shumicë dhe pakicë plehra kimike, koncetrate për blegtorinë dhe shpendët, artiku)

Berat ALL

3T TRADING

L91311044I
(1. Përpunim materiale çeliku. inoksi për pajisje e makineri. Prodhim makinerish të ndryshme me struktura çeliku dhe inoksi. 2. Përpunim material dhe makinerish të ndryshme me struktura çeliku dhe inoksi)

Tiranë ALL

2-AN GAS

L91311042P
(Tregtim i gasit të lëngshëm natyrore me pakicë dhe shumicë, Blerje dhe shitje të bombulave të gasit GLN. Import - eksport të tekstileve, rrobave. Import të pllakave dhe hidrosanitareve. Blerje dhe shit)

Tiranë ALL

Keta Construction

L93711003L
()

Korçë ALL

METECNO ALBANIA

L91311039S
(Prodhimin, shitjen, montimin, tregtimin, import-eksport të materialeve të ndërtimit dhe dhënia me qira e materialeve të ndërtimit, përfshirë pa u kufizuar e materialeve për industrinë e ndërtimit par)

Tiranë ALL

DISCOVER PUKA

L98711301A
(Agjenci udhëtimesh brenda dhe jashtë vendit; Shërbime turistike, guida lokale, kamping, bujtine, etj.)

Pukë ALL

K.I.A. 2019

L92511404M
(Import – Eksport automjete të të gjitha llojeve të tonazheve, tregtim për automjete dhe dhënie me qera për automjete, tregtim për pjesë këmbimi për automjete. Import – eksport dhe tregtim me shumi)

Patos ALL

NATYRAL FRUIT

L93711002D
(Tregetim, ruajtje, magazinim dhe perpunim te produkteve bujqesore, fruta perime dhe blektorale etj. Import eksport te prodhimeve bujqesore, blektorale, industrial, fruta perime, dhe transportimin e te gjithe)

Korçë ALL

CASSA DELLA MUCCA

L92511403E
(Mbarështrimi i gjedhëve, krijimi i repartit të lindjes, mjeljes, parkim për mjetet, laborator analizash, depozitë për ushqimin e lopëve, përzierjes automatike, depozitë mbetjesh, cisterna qumështi, mj)

Fier ALL

MARKET NESIMI

L91311036R
(Tregti me pakicë të artikujve të ndryshëm ushqimore, import export të mallrave ushqimore, si dhe të gjitha llojet e mallrave të tjerë. Tregëtim artikuj të ndryshëm industriale. Tregëtim artikuj të )

Kamëz ALL

EE & DD OIL

L93711203A
(Tregti me pakicë të karburanteve dhe vajra lubrifikantë.)

Durrës ALL

EV ENGINEERING

L91311033Q
(Kryerjen e veprimtarisë në fushën e ndërtimit, studimit, projektimit, supervizimit, kolaudimit, konsulencës, mirëmbajtjes, shërbimeve, turizmit, prodhimit, import-eksport, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni