Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 250

AAE SUHA

L11926010R
(Financimi, projektimi, ndërtimi, testimi, kolaudimi, vënia në punë, administrimi, pronësia, mirëmbajtja e hidrocentralit "SUHA 1" dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari të)

Tiranë ALL

BARDHGJANA

L12018005I
(Ndërtim, operim, transferim i hidrocentralit BISAK tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet, financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e en)

Mirdite 0 ALL

AE KARDHIQ

L12212015O
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve, Kaparjel, Zhulat, Kardhiq, Rehove, Lapidar dhe Cepunë dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratë)

Gjirokastër -546635 ALL

HIDRO POWER PEQIN

L12414016P
(Ndërtimin dhe menaxhimin e Hidrocentralit mbi lumin Shkumbin dhe kanalin vaditës Peqin-Kavaje. Shitjen dhe transmetim të energjisë së prodhuar.)

Tiranë 0 ALL

HOXHA-L-ENEREGY

L12608205L
(Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues të datës 10 Janar 2011 dhe të miratuar me VKM Nr. 791, date 22. 07. 2009. Shoqëria ka për objekt kryerjen e veprimtarisë së financimit, proje)

Elbasan -87300 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

E.T.H-H

L14307001D
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Kozel, Helmes 1 dhe Helmes 2 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarj)

Korçë 1109421 ALL

LU & CO ECO ENERGY 2011

L16411401I
(Ndërtimin, operimin dhe transferimi i hidrocentralit Ostreni i Vogël, tek autoritetet kontraktuese ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transferimi, shpërndarja, ekspor)

Dibër -796808 ALL

KOXHERRI ENERGJI

L17231401M
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Koxherraj", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe)

Bulqize -3939763 ALL

PRELL ENERGY

L17610901S
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e centralit hidroelektrik "Prelle"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar dhe transfe)

Mat 0 ALL

HP UJANIKU ENERGY

L19509401H
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "Ujanik II" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe )

Berat 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ZALL HERR ENERGJI 2011

L21310027G
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Çekrezë 1" & "Çekrezë 2" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndar)

Dibër 4579718 ALL

Clean Energy Al

L21505008E
()

Tiranë -83780 ALL

SARAKRAFT

L21708041U
(Projektimi, ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Fleti 1", "Fleti 2", "Fleti A", "Fleti B" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, importimi i pajisjeve, vënia në pun)

Tiranë -803270 ALL

HEC LASHKIZA

L21917008H
(Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Konçesionit me Nr. 8300 Rep. e Nr. 2954 Kol. date 27. 06. 2012 do të jete: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve )

Tiranë -1829343 ALL

HEC TRESKA

L22322003A
(Ndërtimi i Hidrocentraleve mbi lumin Treska për të çilen shoqëria, me cilësinë e ortakut të vetëm, është shpallur fituese dhe ka lidhur kontratën e formës BOT me M. E. T. E. , (ndërtim operim dhe )

Tiranë 2475 ALL

MP ENERGY

L22404005U
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Lefter 1”, “Lefter 2A”, “Lefter 2B”, “Lefter 3” dhe transferimin e tyre në përfundim të)

Tiranë -539305 ALL

REI-ENERGJI

L22818201N
(Me anë të kësaj kontratë Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit për Konçesionet, i jep konçesionarit me Konçesion të formës )

Elbasan -1168499 ALL

TELEMENIA CURRAJ

L26529002R
(Objekti i Shoqërisë është planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentralit në lumin "Curraj" në rrethin e Tropojës, duke përfshirë financimin e Koncesionit, prodhimin, furnizimin, )

Shkodër 0 ALL

KROI MBRET ENERGJI

L29326401S
(Ndërtim-Operim dhe transferimi i hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihen financimi, ndërtim vënia në punë, prodhim, furnizimi, transmetimi, shpërndarj)

Tiranë -82992 ALL

VOKOPOLA ENERGJI

L31407010B
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Vokopola 1 & Vokopola 2 & Vokopola 3 tek autoritet kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, projektimi, nd)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni