Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 253

STRAVAJ ENERGY

L11823001A
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve ku përfshihet financimi, projektim, ndërtimi, vënia në punë, administrim, prodhim furnizimi, mirëmbajtja dhe transferimi tek Autoriteti Kontraktues, sh)

Elbasan 529761 ALL

AAE SUHA

L11926010R
(Financimi, projektimi, ndërtimi, testimi, kolaudimi, vënia në punë, administrimi, pronësia, mirëmbajtja e hidrocentralit "SUHA 1" dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari të)

Tiranë ALL

BARDHGJANA

L12018005I
(Ndërtim, operim, transferim i hidrocentralit BISAK tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet, financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e en)

Mirdite 0 ALL

AE KARDHIQ

L12212015O
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve, Kaparjel, Zhulat, Kardhiq, Rehove, Lapidar dhe Cepunë dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratë)

Gjirokastër -546635 ALL

HIDRO POWER PEQIN

L12414016P
(Ndërtimin dhe menaxhimin e Hidrocentralit mbi lumin Shkumbin dhe kanalin vaditës Peqin-Kavaje. Shitjen dhe transmetim të energjisë së prodhuar. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energ)

Tiranë 0 ALL

HOXHA-L-ENEREGY

L12608205L
(Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues të datës 10 Janar 2011 dhe të miratuar me VKM Nr. 791, date 22. 07. 2009. Shoqëria ka për objekt kryerjen e veprimtarisë së financimit, proje)

Elbasan -87300 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

E.T.H-H

L14307001D
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Kozel, Helmes 1 dhe Helmes 2 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarj)

Korçë 1109421 ALL

LU & CO ECO ENERGY 2011

L16411401I
(Ndërtimin, operimin dhe transferimi i hidrocentralit Ostreni i Vogël, tek autoritetet kontraktuese ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transferimi, shpërndarja, ekspor)

Dibër -796808 ALL

KOXHERRI ENERGJI

L17231401M
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Koxherraj", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe)

Bulqize -3939763 ALL

PRELL ENERGY

L17610901S
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e centralit hidroelektrik "Prelle"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar dhe transfe)

Mat 0 ALL

HP UJANIKU ENERGY

L19509401H
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "Ujanik II" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe )

Berat 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ZALL HERR ENERGJI 2011

L21310027G
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Çekrezë 1" & "Çekrezë 2" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndar)

Dibër 4579718 ALL

Clean Energy Al

L21505008E
()

Tiranë -83780 ALL

SARAKRAFT

L21708041U
(Projektimi, ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Fleti 1", "Fleti 2", "Fleti A", "Fleti B" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, importimi i pajisjeve, vënia në pun)

Tiranë -803270 ALL

HEC LASHKIZA

L21917008H
(Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Konçesionit me Nr. 8300 Rep. e Nr. 2954 Kol. date 27. 06. 2012 do të jete: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve )

Tiranë -1829343 ALL

HEC TRESKA

L22322003A
(Ndërtimi i Hidrocentraleve mbi lumin Treska për të çilen shoqëria, me cilësinë e ortakut të vetëm, është shpallur fituese dhe ka lidhur kontratën e formës BOT me M. E. T. E. , (ndërtim operim dhe )

Tiranë 2475 ALL

MP ENERGY

L22404005U
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Lefter 1”, “Lefter 2A”, “Lefter 2B”, “Lefter 3” dhe transferimin e tyre në përfundim të)

Tiranë -539305 ALL

REI-ENERGJI

L22818201N
(Me anë të kësaj kontratë Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit për Konçesionet, i jep konçesionarit me Konçesion të formës )

Elbasan -1168499 ALL

TELEMENIA CURRAJ

L26529002R
(Objekti i Shoqërisë është planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentralit në lumin "Curraj" në rrethin e Tropojës, duke përfshirë financimin e Koncesionit, prodhimin, furnizimin, )

Shkodër 0 ALL

KROI MBRET ENERGJI

L29326401S
(Ndërtim-Operim dhe transferimi i hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihen financimi, ndërtim vënia në punë, prodhim, furnizimi, transmetimi, shpërndarj)

Tiranë -82992 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni