Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 28057

TLC GROUP ( ish "TRANS-LOGISTIC COMPANY")

L61313021A
(Transport tokësor, detar dhe ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve për vete dhe të tretë. Ndërtim ujësjellësash dhe rrugë.)

Tiranë ALL

YAMAQ

L61313009E
(Transport kombëtar dhe ndërkombëtar në të gjitha rrugët: rrugor, detar dhe ajror.)

Tiranë ALL

Albanian Construction Machines Trade and Rentals "ACMTR"

L66313202Q
(Shit-blerje dhe dhënie me qira të makinerive të ndërtimit. Shit-blerje dhe dhënie me qira të automjeteve të ndryshme, Tregtim të pjesëve të këmbimit për makineritë e sipërpërmendura.)

Vlorë ALL

SMART CALL

L61314036G
(Call Center.)

Tiranë ALL

AR-ZA GROUP

L66314702F
(Shoqëria ka si objekt kryesor zhvillimin e aktiviteteve të më poshtme: Instalimi, mirëmbajtje e projektimin për llogari të saj dhe të tretëve ose edhe me nënkontraktim të impianteve civile dhe industr)

Dibër ALL

FLORA ALBANIA-2015

L61314032U
(Objekti i veprimtarisë të shoqërisë tregtare "FLORA ALBANIA-2015 " Shpk do të jetë: Import, Eksport, Tregtim me shumicë dhe pakicë të Luleve Natyrale, import eksport produkte të ndryshe industriale. T)

Tiranë ALL

SHEQER PIKANT

L61314027H
(Shërbime Restoranti, Linjë Restorantesh, Linja Shërbimi Ushqimi të Shpejtë, Kafe -Bar.)

Tiranë ALL

LAPOS

L62514205U
(Prodhimin e rripave, çantave, portofolave dhe mbajtësve të çelësave prej lëkure, lëkurë të ngjashme, copë, material sintetik dhe material tjetër, sende të vogla prej lëkure në përgjithësi, por m)

Elbasan ALL

INTEROPTIK

L61314512N
(Import-eksport dhe tregtim syze optike dhe dielli, xhama syzesh optike dhe dielli, lente optike, pajisje ekzaminuese mjekësore, aksesorë të ndryshëm në fushën optike. import eksport dhe tregtim materiale )

Durrës ALL

AGRO BIO TKA AL

L61314022N
(Import eksport, tregtim dhe shitje materiale, aksesorë të ndryshëm. Pajisje dhe makineri në funksion të kopshtarisë, bujqësisë, blegtorisë. Sera dhe aksesorët, vazo, dhe lulesh, pajisje vaditjeje, far)

Tiranë ALL

SHIRE ALBANIA

L61314019Q
(Kërkimi dhe zhvillimi eksperimental në bioteknologji; kërkimi i tregut dhe sondazhe të opinionit publik marrëdhëniet me publikun dhe aktivitetet e komunikimit; aktivitete biznesi dhe aktivitete të tjera )

Tiranë ALL

LLF LEGAL & TAX

L61314012G
(Sherbime ligjore duke perfshire, perfaqesim ne gjykate, konsulence juridike, perfaqesim prane institucioneve shteterore, konsulence tatimore, sherbime konsulence dhe mbeshtetese per shoqeri dhe individe, perfaq)

Tiranë ALL

3A & B

L61314010N
(Të zhvillojë aktivitet në fushën e ndërtimit, montimit e rikonstruksione si; ndërtime civile dhe industriale, punime dheu, sistemime, tarracime tërrenesh, ndërtim rrugësh të çdo lloj kategorie veshje)

Tiranë ALL

DEMETER DEVELOPMENT

L61314007Q
(Zhvillimi i projekteve duke përfshirë zbatimin organizativ, financiar, njerëzor dhe operacional. Këto projekte lidhen kryesisht por jo ekskluzivisht me prodhimin ushqimor, bujqësinë dhe të gjitha fushat )

Tiranë ALL

FORM ARCHITECTS

L61315047D
(Studim, projektim, mbikëqyrje, kolaudim për ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjisLaçionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha niveleve; planifikim urban; proj)

Tiranë ALL

SPlëndID GROUP

L61315520J
(Aktivitet në fushën e shërbimeve të Restoranteve dhe bar bufe. Aktivitet në fushën e shërbimeve Catering dhe në fushën e organizimit të eventeve familjare, apo për organizimet e ndryshme shoqërore n)

Durrës ALL

Farmacia Bubullimë

L63715404O
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen në të gjitha aktivitetet që një shoqëri tregtare mund të ushtrojë në bazë të legjisLaçionit shqiptar, dhe në veçanti: kryerja e aktivitetit tregtar të tre)

Fier ALL

DARETIA

L63715002U
(Importi, eksporti, veprimtari minerare, përpunimi dhe shitja (në Shqipëri dhe jashtë saj) i të gjitha llojeve të mermerit, gurit dhe mineraleve, si dhe shfrytëzimi i guroreve.)

Korçë ALL

SERVICE FACTORY

L61315020C
(Zhvillimi, projektimi, inxhinierizimi, implementimi/zbatimi dhe tregtimi i sistemeve informatike dhe të aplikacioneve (programeve) të software-ve(kompjuterëve), duke përfshirë' këtu dhe parapërgatitjen e)

Tiranë ALL

ALTE GROUP

L61315508N
(Prodhim duhani dhe cigare, import, eksport cigare dhe duhan, shitje me shumicë dhe pakicë. Tregti me shumicë dhe pakicë, import, eksport mallra industriale, ushqimorë, të ndërtimit, etj.)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni