Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 131

PAVLO DANIL JAKOJA

K66521017E
(1. Farmaci, 2. Avokati)

Shkodër ALL

Zenel Hoxhaj

K57527715P
(Transmetues televiziv të TV Koplikut, "Jehona e malësisë")

Shkodër ALL

Mentor Koliçaj

L11408012U
(Shërbime, dhënie me qira, shitje të autovinçave dhe platformave të ndryshme për punime në lartësi. Shërbime transporti mallrash, makinerish etj. Shërbime profesionale pastrimi në ambiente publike, pr)

Tiranë ALL

THEOMIL ERXHINI

K23325401A
(Import-eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm industriale. Transport i mallrave të mësipërme me majtët e veta, si për vetë dhe për llogari të të tjerëve. Bashkëngjitje)

Fier ALL

A-K-O 

K46607513C
(Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve ushqimore.)

Vlorë ALL

VIOLETA KATA 

K47129713T
(Tregti me pakice fruta perime, grumbullim, ruajtje, perpunim te produkteve bujqesore e blegtorale.Transport.)

Dibër ALL

SHKELQIMI

J98624806P
(Ndërtime të ndryshme objektesh dhe lokalesh, ujësjellësish, rrugësh, ndërtesash, kanalizimesh si dhe riparime të pjesshme dhe të plote të këtij lloji, tregtim me shumicë dhe pakicë i materialeve të)

Fier ALL

TEATER TV STUDIO

K22224001M
(Sherbime te konsulences ne fushen e teknologjise se informacionit. Sherbime te mbeshtetjes teknike dhe mirembajtjes se sistemeve te teknologjise se informacionit. Sherbime ne fushen e programimit dhe portaleve )

Tirane 618524 ALL

Vinela Refugjati

L21508007L
(Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore 3d, shërbime ekspertize higjeno-sanitare, HACCP, mjedisore. Shitje produktesh higjeno sanitare, detergjent. konsulencë, shitje produktesh biocide.)

Tiranë ALL

DEMIR ELEZI

K33715793O
(Bar - bufe)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VELLEZERIT AGALLIU / M

K77405201T
(Tregtim me shumice i makinerive e veglave te punes.Tregti me shumice i vajrave lubrifikante,naftes import eksport i tyre,Tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore, materialev)

Vlore 10170069 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OMEGA PHARMA GROUP

L01529009P
(Import - eksport medikamente e lende te para, e te licensuar nga organet e tjera kompetente ne rastet kur kerkohet.Tregtim me shumice e pakice te artikujve farmaceutik. Import eksport paisjesh mjeksore, reagent)

Tiranë 131191526 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ABCOM"

K11308001B
(Te ideoje zbatoje dhe te menaxhoje rrjete te telekomunikacionit dhe transmetimit te te dhenave dhe interkoneksionet ne pergjithesi.Te plotesoje nevojat industriale, tregtare, sociale dhe te rezidenteve per sher)

Tiranë 469492865 ALL

Sneakers & More

L51808026G
(Tregetimi me pakice dhe shumice brenda dhe jashte vendit te veshjeve, kepuceve dhe aksesoreve te modes.Krijimi i rrjetit te shitjeve te veshjeve, kepuceve dhe aksesoreve te modes dhe ofrimi i mbeshtetjes admini)

Tirane -2457464 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

IMI - FARMA

J61805006W
(Blerjen dhe shitjen me shumicë dhe pakicë, nëpërmjet import-eksportit ose brenda vendit të produkteve farmaceutike dhe veterinere, të aparateve dhe pajisjeve mjekësore, dentare dhe optike dhe të produkt)

Tiranë 6761749 ALL

Valentina Tosuni

L07601001K
(Tregti me pakice artikuj ushqimore e fruta perime.)

Kolonjë ALL

AFRIM MURJA

L26310701T
(Fermë blektorale për prodhim mishi,qumështi dhe bylmeti.Tregtim produktesh blektorale.Import-Eksport lënde të parë për nevojat e fermës.)

Dibër ALL

ENERGIA PULITA SH.P.K

K72117502R
(Shoqëria ka për objekt, "financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin dhe mirëmbajtjen e HEC-eve "Gostivisht", "Langarica 3", "Ura e Dashif'mbi lumin Gostivisht dhe Langarice, Përme)

Durres -18414 ALL

HEC BISTRICA 1 BISTRICA 2

L17106501F
(Prodhimi, shitja, importimi, eksportimi, tregtimi me rrugë dhe transaksione të ndryshme të energjisë elektrike. energjisë diellore dhe erës.)

Finiq ALL

HEC ULEZ SHKOPET

L18306901O
(Prodhimi, shitja, importimi, eksportimi, tregtimi me rrugë dhe transaksione të ndryshme të energjisë elektrike. Energjisë diellore dhe e erës.)

Mat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni