Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 253

HIDROALBANIA ENERGJI

K98420202O
(Projektim, ndërtim, operim dhe transferimi i hidrocentraleve "BORJE", ORESHKE. "CERNALEVE, dhe "CERNALEVE 1" tek Autoriteti i Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furni)

Kukës -15860601 ALL

Bushtrica Energy 2009

K98505601E
(Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim, dhe mirëmbajtje e hidrocentraleve në lumin e Bushtricës nga kuota 385 metra deri në kuotën 1600 metra dhe transferimin e tyre nga konçesionari)

Elbasan ALL

MALIDO - ENERGJI

K98824001D
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "KLOS", Komuna Fan, Rrethi Mirditë tek Autoriteti Kontraktues/Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vëni)

Durres -2075809 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HP OSTROVICA ENERGY

K99230402D
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Faqekuq 1 dhe Faqekuq 2" në bazë të lejeve të Koncesionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomi)

Berat 49961396 ALL

'PERPARIMI SK ''sh.p.k

K99601201L
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shtika 1", "shtika 2", "Shtika 3" dhe "Shtika 4", tek Autoritetet Kontraktuese, ku përfshihen financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, )

Tiranë 211441 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BEKIM ENERGJITIK

K99605301O
(Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve Kryezi dhe Kryezi i Epërm. Financimi, ndërtimi, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë. <br/> <b>-------)

Shkodër 2026320 ALL

NISHOVA - ENERGY

K99631401M
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Nishova 1 dhe Nishova 2 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ek)

Tiranë -6408986 ALL

IDRO ENERGIA PULITA

L01305510P
(Financimi, projektimi, ndërtimi dhe vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e HEC-eve, Gostivisht, Langarica 3, Ura e Dashit mbi lumin Gostivisht dhe Langaricë Përmet, si dhe prodhimi, transmetimi, s)

Durrës -27152896 ALL

SHUTINA ENERGJI

L01613008A
(Planifikim, dizenjimi, financimi, ndërtimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja si dhe shitjen e energjisë së prodhuar nga ai. Prodhim, furnizim, transmetim, shpërndarje, eksportim dhe shitje energjie elektri)

Lezhë 0 ALL

RAJAN ENERGY

L01630010E
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Arrëz, Shendelli, Sotire, Pode, mesare, Ura, Rajan 2, Radon, Dedove, Peshtan, Osnati dhe Gradisht tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi vënia në)

Tiranë -260004 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Gjoka Konstruksion - ENERGJI

L01815004G
(Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të datës 04.05.2010 (Nr. 2217 Rep. Nr. 1070 Kol.). Shoqëria ka si objekt kryerjen e veprimta)

Tiranë 17299844 ALL

HPP LUSA

L01829004H
(Planifikimi, projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, funksionimi e mirëmbajtja si dhe transferimi i Hidrocentraleve të vendosura në lumin Lusa e Zall në rethin Mat, Shqipëri si dhe shitjen e energjisë )

Tiranë ALL

D 6

L02103009N
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidocentraleve "Dobjot i Madh", "Arrëz", "Miras", "Menkulas", "Bracen" dhe "K)

Tiranë -306682 ALL

GEOALBANIA UNO

L02212002F
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçë e Sipërme" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmet)

Tiranë 0 ALL

SNOW ENERGY

L06614401F
(Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues nr. 2788 Rep, Nr. 364 Kol date 27. 08. 2009. Kryerje e veprimtarisë së ndërtimit, operimit dhe transferimit të hidrocentralit "KOKA 1" tek Autor)

Dibër 379890 ALL

HIDRO BUSHTRICA

L07601201A
(Projektimin, ndërtimin, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Çajes, Rekes, Livadheve, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndë)

Tiranë 0 ALL

PRESTIGE Acqua Oligominerale (Ish BLUE EYE ONE)

L11312027P
(Import eksport, tregtim të të gjithë llojeve të artikujve ushqimore me shumicë dhe pakicë, etj. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Mjedisit <br/> <b>-------------</b> <br/>)

Tiranë 0 ALL

ZALLI I TARIT

L11531003B
(Veprimtari financimi, projektim, ndërtim, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtje e hidrocentraleve "Sheba 1", "Sheba 2", "Sheba 3", "Sheba 4" dhe transferimin e tyre në përfundimin e kontratës nga k)

Tiranë ALL

HYDRO - SALILLARI

L11810008O
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Vërtop, Berat, tek Autoriteti Kontraktues-Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës duke përfshirë si vijon: Financimin, ndërtimin, vënien në )

Berat -1194792 ALL

SA'GA - MAT

L11814001B
(Objekti i shoqërisë do të jetë : Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Germani 1 u, Germani 2, Germani 3, Germani 4, Germani 5, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi)

Tiranë -1276931 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni