Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 250

Bushtrica Energy 2009

K98505601E
(Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim, dhe mirëmbajtje e hidrocentraleve në lumin e Bushtricës nga kuota 385 metra deri në kuotën 1600 metra dhe transferimin e tyre nga konçesionari)

Elbasan ALL

MALIDO - ENERGJI

K98824001D
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "KLOS", Komuna Fan, Rrethi Mirditë tek Autoriteti Kontraktues/Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vëni)

Durres -2075809 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HP OSTROVICA ENERGY

K99230402D
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Faqekuq 1 dhe Faqekuq 2" në bazë të lejeve të Koncesionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomi)

Berat 49961396 ALL

'PERPARIMI SK ''sh.p.k

K99601201L
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shtika 1", "shtika 2", "Shtika 3" dhe "Shtika 4", tek Autoritetet Kontraktuese, ku përfshihen financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, )

Tiranë 211441 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BEKIM ENERGJITIK

K99605301O
(Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve Kryezi dhe Kryezi i Epërm. Financimi, ndërtimi, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë.)

Shkodër 2026320 ALL

NISHOVA - ENERGY

K99631401M
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Nishova 1 dhe Nishova 2 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ek)

Tiranë -6408986 ALL

IDRO ENERGIA PULITA

L01305510P
(Financimi, projektimi, ndërtimi dhe vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e HEC-eve, Gostivisht, Langarica 3, Ura e Dashit mbi lumin Gostivisht dhe Langaricë Përmet, si dhe prodhimi, transmetimi, s)

Durrës -27152896 ALL

SHUTINA ENERGJI

L01613008A
(Planifikim, dizenjimi, financimi, ndërtimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja si dhe shitjen e energjisë së prodhuar nga ai. Prodhim, furnizim, transmetim, shpërndarje, eksportim dhe shitje energjie elektri)

Lezhë 0 ALL

RAJAN ENERGY

L01630010E
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Arrëz, Shendelli, Sotire, Pode, mesare, Ura, Rajan 2, Radon, Dedove, Peshtan, Osnati dhe Gradisht tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi vënia në)

Tiranë -260004 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Gjoka Konstruksion - ENERGJI

L01815004G
(Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të datës 04.05.2010 (Nr. 2217 Rep. Nr. 1070 Kol.). Shoqëria ka si objekt kryerjen e veprimta)

Tiranë 17299844 ALL

HPP LUSA

L01829004H
(Planifikimi, projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, funksionimi e mirëmbajtja si dhe transferimi i Hidrocentraleve të vendosura në lumin Lusa e Zall në rethin Mat, Shqipëri si dhe shitjen e energjisë )

Tiranë ALL

D 6

L02103009N
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidocentraleve "Dobjot i Madh", "Arrëz", "Miras", "Menkulas", "Bracen" dhe "K)

Tiranë -306682 ALL

GEOALBANIA UNO

L02212002F
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Progonat-Lekdush" dhe "Bënçë e Sipërme" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmet)

Tiranë 0 ALL

SNOW ENERGY

L06614401F
(Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues nr. 2788 Rep, Nr. 364 Kol date 27. 08. 2009. Kryerje e veprimtarisë së ndërtimit, operimit dhe transferimit të hidrocentralit "KOKA 1" tek Autor)

Dibër 379890 ALL

HIDRO BUSHTRICA

L07601201A
(Projektimin, ndërtimin, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Çajes, Rekes, Livadheve, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndë)

Tiranë 0 ALL

PRESTIGE Acqua Oligominerale (Ish BLUE EYE ONE)

L11312027P
(Import eksport, tregtim të të gjithë llojeve të artikujve ushqimore me shumicë dhe pakicë, etj.)

Tiranë 0 ALL

ZALLI I TARIT

L11531003B
(Veprimtari financimi, projektim, ndërtim, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtje e hidrocentraleve "Sheba 1", "Sheba 2", "Sheba 3", "Sheba 4" dhe transferimin e tyre në përfundimin e kontratës nga k)

Tiranë ALL

HYDRO - SALILLARI

L11810008O
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Vërtop, Berat, tek Autoriteti Kontraktues-Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës duke përfshirë si vijon: Financimin, ndërtimin, vënien në )

Berat -1194792 ALL

SA'GA - MAT

L11814001B
(Objekti i shoqërisë do të jetë : Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Germani 1 u, Germani 2, Germani 3, Germani 4, Germani 5, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi)

Tiranë -1276931 ALL

STRAVAJ ENERGY

L11823001A
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve ku përfshihet financimi, projektim, ndërtimi, vënia në punë, administrim, prodhim furnizimi, mirëmbajtja dhe transferimi tek Autoriteti Kontraktues, sh)

Elbasan 529761 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni