Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 597

INC SPA

02174820049
(Kompania kryen veprimtarinë e ndërmarrjes së ndërtimit, gjithashtu si kontraktor i përgjithshëm dhe promovues, drejtpërdrejt ose përmes ndërmarrjeve ose subjekteve të tjera, në Itali dhe jashtë saj.)

Torino ALL

Yakupoglu Tekstil Ve Deri Sanayi Ticaret A.S

9290313472
(Prodhim kepucesh.)

Ankara ALL

TETE ALBANIA TUNNEL & MINING

K71627041B
(Eksporimi dhe zbutimi i cdo minerali dhe materialeve te tjera te cilat jane ne fushe veprimin e materialeve te percaktuara ne Ligjin Minerar, si lendet c para nalyrale industriaie nentokesore dhe mbitokesore du)

Tiranë 0 ALL

PAYLINK

L22112003M
(Sherbimin e import-eksportit te kartave smart; shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave; emetimin dhe administrimin e të gjitha instrumenteve të pagesës përfshirë emetimin e parasë elektrinik)

Tiranë -140870745 ALL

KEYMEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26736
(Industri prodhuese farmaceutike)

Ankara ALL

Mabco Constructions SA

CHE101624994
(Projektimi dhe ndërtimi i ndërtesave, inxhinieria (konsulencë, projektim, transferim teknologjie, ndihmë, asamble, trajnim i stafit dhe menaxhim ndërtimi) në sektorët vijues: industriale, bujqësia, elek)

Lugano ALL

YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

92203
(Ndërtim dhe kontraktim, Zhvillim i Pasurive te Paluajtshme, aviacion (Menaxhim Aeroportesh), partneritet Publik-Privat (PPP), mjekësi dhe shëndetësi, energji, marketing dixhital, bujqësi, shërbime (Cateri)

Ankara ALL

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

75184
(Transporti ajror i udhëtarëve)

Stamboll ALL

A.R.S. PROGETTI S.P.A. - AMBIENTE RISORSE E SVILUPPO

04388281000
(-Projektimi, konsulenca teknike, zbatimi i kërkimit në fushat e mjedisit, burimeve natyrore, territorit, infrastrukturave, zhvillimit ekonomik dhe social, ruajtjes së trashëgimisë kulturore, forcimit insti)

Rome ALL

KORPORATA E INVESTIMEVE SHQIPTARE

M01917011D
(Nxitja e zhvillimit ekonomik nepermjet projekteve te investimit me potencial komercial ne nivel qendror, vendor dhe rajonal, ne mbeshtetje te politikave shteterore te zhvillimit. Venia ne perdorim me eficience )

Tirane ALL

44 INVEST 2021

M11306034P
(Investime dhe sherbime ne fushen e turizmit dhe imobiliare, etj.)

Tiranë ALL

PFIZER INC.

383418
(Bio-farmaceutike)

New Castle ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AUTO MANOKU

K92128001N
(Import-eksport, tregtim me shumice e pakice i pjeseve te kembimit, vajrave industrial per mjetet motorrike, goma, bateri, antifrize, solucione te ndryshme dhe te tjera te ngjashme. Sherbime montimi, riparime, k)

Tiranë 3427799 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ZICO (Ish ZI.CO SH.A)

K61812006M
(Import-eksport,te tregtimit me shumice e pakice te vajrave dhe lubrifikante,te naftes bruto e derivatet e saj,karburanteve (benzine,gazoil,vajguri),lende djegese (solar,mazut),bitum,vajra te djegur,vajra baze p)

Tiranë 8885617 ALL

AKADEMIA E FUTBOLLIT ELBASANI

M13113202A
(Organizimi i ativiteteve sportive te futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesemarrja ne garat sportive te organizuara nga Federata Shqipetare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub ne Federaten Shqip)

Elbasan ALL

TRAJTIMI STUDENTEVE SH.A.

K53029201C
(Furnizimi dhe trajtimi i studenteve me ushqim, fjetje dhe sherbime te tjera hotelerie. Furnizimi dhe trajtimi i personave te ftuar apo vizitore, delegacione apo personalitete te huaj apo Shqipetar, me fjetje dh)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

D E L T A (Ish Delta Co, Ish Delta)

K13127202W
(Import, tregti pllaka dhe pajisje hidrosanitare. Bar kafe. Import Eksport , transport, tregtim me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, ndërtimore, bujqësore, pjesë këmbimi, materiale ndë)

Durres 60789660 ALL

UJESJELLES KANALIZIME MEMALIAJ

M09831502C
(Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve. Sherbimi I grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujrave te ndotura.)

Gjirokaster ALL

Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike

M02223006B
(Krijimi, menaxhimi dhe administrimi i tregut te organizuar te energjise elektrike(ne vijim referuar edhe si "Tregu") nepermjet platformes se tregut, ne baze te dites ne avance dhe brenda se njejtes dite; b.komp)

Tiranë ALL

Entertainment & Gaming

M02424014D
(Prodhim dhe operim i software per lojra fati, operim dhe menaxhim i sallave te lojrave te fatit, projektim, menaxhim, operim, ndertim i kazinove, prodhim i makinave te lojrave te fatit, import-eksport i makinav)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni