Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Degë të Shoqërive të Huaja
Rezultate gjithsej: 355

BI Research Albania

M01320034P
(Këshillim në shërbime inxhinierike dhe çertifikim produktesh në pajtim me standartet europiane.)

Tiranë ALL

Onima Media

M01320005C
(Shërbime digjitale për platëformat online.)

Tiranë ALL

Pompay Group LLC

L91504046S
(Ofrimit të shërbimeve të konsulencës dhe të kryejë çdo dhe të gjitha veprimet e nevojshme, të përshtatshme, ose të ndërlidhura për këtë qëllim.)

Tiranë ALL

KOSOVO - OLIM

L91504007V
(Tregti me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhura me to. Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuara. Transporti rrugor )

Tiranë ALL

Oriental City Group Albania

L91505040V
()

Tiranë ALL

GEOTEC S.P.A-Dega ne Shqiperi

L91508024I
(Studimi dhe kërkimi në fushën e gjeofizikës, gjeoteknikës, gjeo - diagnostikës; matjet sizmike të aplikuara në inxhinierinë dhe eksplorimin tokësor dhe detar të nëntokës për kërkime minerare dhe )

Tiranë ALL

Blackthorne

L91511017R
(Administratori do të ketë të drejtë të përfaqësojë Degën e Kompanisë në Shqipëri ndaj palëve të treta, institucioneve ose entiteteve publike ose private, të lidhë kontrata për dhe në emër të)

Tiranë ALL

Truly Nolen

L91519037C
(Pastrimi i të gjitha llojeve të objekteve. Ndërmjetësim në tregtinë e produkteve të llojllojshme. Tregtia me shumicë e produkteve farrnaceutike. Tregtia me shumicë e produkteve Kimike. Tregtia me pakic)

Tiranë ALL

Snam Rete Gas S.p. A. - Branch Albania

L92726404B
(Furnizim me shërbime kontrolli: ndaj aktiviteteve të inxhinierisë në lidhje me projektimin dhe vendosjen e tubacioneve në pronësi të TAP dhe aktiviteteve përkatëse të kantierit; të gjitha në lidhje )

Fier ALL

AHT GROUP AG

L91527008G
(Mbajtja e detyrave të holdingut dhe detyrave të konsulencës së menaxhimit.)

Tiranë ALL

EDILCOSTRUZIONI ALBANIA

L91603511I
(Shoqëria ka si objekt: Realizimin e objekteve civile dhe industriale, të kompletuara të veprave të lidhura dhe aksesorë; Ndërtimin dhe realizimin e hoteleve, komplekseve të veprave turistike dhe balneare)

Durrës ALL

"Brand id S.p.A, Dega në Shqipëri"

L91604007B
(Aktiviteti i Degës është ofrimi i shërbimeve në fushën e: Teknologjisë së Informacionit (TI), instrukturës TI, qendrave të të dhëna, Cloud, rrjeteve etj. Sistemet audio, të të dhenave, Wi-Fi, mana)

Tiranë ALL

Betomall Shpk - Dega në Shqipëri

L91611033C
("Call center, suport live, shërbim klienti marketing dixhital. Gjithashtu në përputhje me legjislacionin shqiptar, shoqëria mund të kryeje çdo veprimtari që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi, apo që)

Tiranë ALL

TETE MADENCILIK VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S

L91617028T
(1- Nxjerrja, perpunimi, blerja dhe dhenia me qera e burimeve natyrore dhe mineraleve mbi dhe nen tokesore, bazuar në ligjet aktuale. 2- të marre leje kerkimi minerare, të kerkoje minerale, të kerkoje të dr)

Tiranë ALL

DOCTOR HAIL ROMANIA S.R.L.

L91624021V
(Veprimtari arkitekturore, veprimtari inxhinierie dhe shërbime të këshillimit që lidhen me to. Veprimtari këshillimi për biznesin dhe menaxhimin: Veprimtari të tjera profesionale, shkencore dhe teknike n.)

Tiranë ALL

IRCOP S.p.A Degë në Shqipëri

L91709039U
(Aktivitet në fushën e ndërtimit.)

Tiranë ALL

Shqipëria Xingang Engineering Co. Ltd

L91709030R
(Energjia, inxhinieria dhe shërbimet teknologjike, shitja e materialeve metalike, mineraleve, pajisjeve mekanike dhe aksesorëve, materialeve të ndërtimit dhe zbukurimit, produkteve elektronike, pajisjeve ele)

Tiranë ALL

CoipaCapital OÜ

L91716001Q
(Aktivitete për shërbime të tjera financiare me përjashtim të sigurimeve dhe fondeve të pensioneve n.e.c.)

Tiranë ALL

BY PROJE INSAAT ve ENERJI A.S SHQIPERI

L91727023J
(Aktivitet në sektorët :Ndërtim, restaurim, energji, teknologji mjedisore, projektim, zbatim, mbështetje teknike dhe montim.)

Tiranë ALL

Mainstage Festivals Ltd, Dega ne Shqiperi

L91729006G
(Organizimi i eventeve. Eventeve Artisike. Paketave të udhëtimit.)

Himarë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni